Onderwijs en internationalisering met een Erasmus+project

5 april 2019

Als de passie voor onderwijs groot is en je als school, als leraar, wilt blijven ontwikkelen, dan is het goed om voorbij grenzen te kijken. Optimus Onderwijs nodigt haar medewerkers en de kinderen op de scholen hiertoe uit. Deze uitdaging wordt soms niet enkel figuurlijk, maar ook letterlijk aangegaan. Imke Kosman en Maaike Simons, leraren van de Weijerwereld in Boxmeer, zijn kartrekkers als het gaat om internationalisering in het basisonderwijs. Met een Erasmus+project gaan zij voor een bredere kijk in de onderwijswereld. Half maart zijn internationale gasten, leraren en leerlingen, uit Letland, Slovenië, Polen en Italië op bezoek geweest in Boxmeer.

Erasmus+ is een Europees initiatief dat internationale onderwijsprojecten stimuleert en subsidies toekent voor dergelijke projecten. Het project waarvoor de gasten in Boxmeer waren is Eco-Active. Dit is geïnitieerd door de Poolse school en via Erasmus+ hebben zij het kunnen opzetten. De Weijerwereld, voorheen Weijerhof en de Schelven, had al ruime ervaring met internationalisering en staat bekend als een betrouwbaar en enthousiast partner. Zij haakten maar wat graag aan.

De scholen in de vijf landen, Italië (Sicilië), Polen, Estland, Slovenië en Nederland, zijn dus aan de slag gegaan met Eco-Active. Dit project duurde drie jaar en is gericht op duurzaamheid, dat onderverdeeld is in vier gebieden:

  • energie
  • water
  • recycling
  • gezonde voeding

Rondom deze thema’s zijn gezamenlijk lesplannen opgezet en deze zijn gebruikt op alle vijf de scholen. Voor de Weijerwereld betekent dat rondom iedere reis drie weken schoolbreed aan het bijbehorende thema gewerkt wordt. Het bezoek aan Boxmeer was de afrondende reis van de internationale groep van Eco-Active.

 

Op reis

Die reis is natuurlijk een centraal element binnen dit traject. Maaike en Imke benadrukken dat het doel is om een kijkje te nemen in elkaars keuken en zo de eigen kennis te verrijken en visie uit te dagen. Natuurlijk is het heel bijzonder dat dit kan aan de hand van een internationaliseringstraject. Ook bijzonder dat dat in het primair onderwijs gebeurt, zelfs vanuit Erasmus+ wordt aangegeven dat dat niet gangbaar is. De afgelopen drie jaar is iedere keer een groepje kinderen uit groep 8, begeleid door Maaike, Imke en enkele andere leraren, op bezoek geweest in de vier landen. De kinderen die meewilden moesten een motivatiebrief schrijven en bij te veel aanmeldingen werd er geloot. In het land van bestemming kwamen die week ook de andere drie scholen. De week bestond uit het meedraaien in de klassen, het verzorgen van gastlessen door de buitenlandse leraren en uitjes in het kader van Eco-Active.

 

Hollandis, Nizozemska, i Paesi Bassi, Holandia

Zondag 17 maart arriveerden de gasten uit Estland, Slovenië, Italië en Polen in Nederland, 18 leerlingen en 14 leraren. Op de Weijerwereld in Boxmeer kregen zij een inkijkje in het Nederlandse onderwijs. De leraren overnachtten in een hotel en de leerlingen sliepen, in tweetallen, in gastgezinnen. Geweldig dat ouders hun huis openstellen voor de internationale gasten. De week begon met een welkomshow, compleet met vlaggenparade en een medley van de vijf volksliederen. Naast de lessen waren er activiteiten binnen het thema duurzaamheid: Een bezoek aan het Watermuseum in Arnhem, de stuw in Sambeek, de ARN in Nijmegen, het Smaakcentrum in Boxmeer en het Gemeentehuis in Boxmeer.

 

Kinderen zijn flexibel, ook in hun internationale communicatie. Een beetje Engels, veel handen en voeten en de contacten waren snel gelegd. De gastleerlingen draaiden mee in het reguliere dagprogramma en tijdens het buitenspelen bleek dat voetballen en tikkertje inderdaad van overal zijn. De gastleraren maakten ondertussen foto’s van de kosteloze knutselmaterialen, dat kenden ze in Italië niet. Vanuit Polen vonden ze het lunchpakket maar vreemd, kinderen zijn gewend om tussen de middag een stevige, warme maaltijd op school te krijgen. De Letste leraren zochten de bedjes voor de jonge kinderen, daar krijgen de kleuters de ruimte voor een middagslaapje. Wat betreft de faciliteiten leek Slovenië het meeste te herkennen bij de Weijerwereld. Maaike en Imke geven aan dat in Polen en Italië het wat dat betreft echt 20 jaar achterloopt. Maar er zijn ook veel overeenkomsten…

 

Internationale onderwijsuitdagingen en gezamenlijke passie

Maaike en Imke hebben de afgelopen drie jaar veel gezien en veel inspiratie mogen meenemen naar hun eigen school. Wat opviel is dat werkdruk een thema is op alle vijf de scholen en in alle vijf de landen. In Polen gaan de leraren bijvoorbeeld binnenkort ook staken om meer steun vanuit regering en maatschappij te krijgen om die werkdruk te verlagen. Positieve overeenkomsten zijn er ook; de passie voor onderwijs is overal groot. De invulling en de accenten mogen dan soms wat anders zijn, de drijfveer is overal dezelfde; bijdragen aan een positieve vorming van het kind. Daarnaast is het prachtig om te zien hoe iedereen trots is op zijn eigen school en graag gasten verwelkomt.

 

Naslagwerk

Voor de zomervakantie wordt Eco-Active officieel afgesloten met een eindrapport. De drie jaren hebben veel mooie en leerzame momenten opgeleverd, voor leerlingen en voor leraren. De vijf scholen besloten dat ze deze ervaringen wilden omzetten naar iets waar meer scholen iets aan kunnen hebben. De lesplannen worden gebundeld in een naslagwerk: de Ecopedia. Begin schooljaar 2019-2020 is dit naslagwerk in te zien voor iedereen. Ook los van het internationale aspect, staan er veel mooie ideeën in voor lessen rondom duurzaamheidsthema’s.

 

Nog meer Erasmus+

De ervaringen waren zo positief dat Imke en Maaike besloten hebben om hier en vervolg aan te geven. De afgelopen maanden hebben ze een nieuw project vormgegeven. “Show me your world” gaat over kunst en cultuur binnen het onderwijs. Aan het nieuwe project doen de volgende landen mee: Polen, Turkije, Griekenland en Ierland. Maaike en Imke zijn zelfs al in Polen geweest om samen de basis van het project op te zetten. Het maar liefst 103 pagina’s tellende plan is onlangs ingediend bij Erasmus+. 15 Juli hoort de Weijerwereld of dit traject geselecteerd is en in aanmerking komt voor subsidie. Het zou prachtig zijn als dat zou lukken, kunst- en cultuuronderwijs kan heel veel bijdragen aan de ontwikkeling van individuele kinderen en van groepen. Om dit weer breed te onderzoeken en elkaar te inspireren, zou winst zijn voor de Weijerwereld, de mede-projectscholen en voor Optimus Onderwijs. Bovendien zou het heel bijzonder zijn dat in Nederland een basisschool hoofdcoördinator is van een Erasmus+project.

 

Natuurlijk willen we dit bij Optimus Onderwijs verspreiden. We hebben 31 basisscholen en die mogen allemaal profiteren van de kennis en ervaringen die de Weijerwereld heeft opgedaan. Heb je vragen over internationalisering of over duurzaamheidsonderwijs, Maaike en Imke willen je graag vertellen hoe zij er tegenaan kijken.

 

Daarnaast willen we als Optimus deze ondernemende en onderzoekende leraren bedanken en heel veel succes wensen met “Show me your world”. We hopen dat ze 15 juli goed nieuws ontvangen.


Geef het door