Even voorstellen

Mijn naam is Monique Stevens en ik ben sinds mei werkzaam voor OPTIMUS onderwijs als hoofd HRM: dat staat voor Human Resource Management.

De functie

Voorheen was Personeel & Organisatie meer een beheerafdeling, verantwoordelijk voor administratie, formatie en CAO. Met de komst van de term hrm is dat veranderd in een meer beleidsmatige afdeling: zorgen voor de nodige beleidskaders, coachen en opleiden van medewerkers, begeleiding van management en veranderprocessen. Onderwerpen waar ik in het begin de focus op leg,  zijn o.a: het opstellen van een Hr-stategisch plan, de organisatie- en managementstructuur, met daaraan gekoppeld het functiehuis, preventief ziekteverzuim, ontwikkeling van medewerkers, cultuur en mobiliteit.

Mijn achtergrond

Geboren en getogen te Lichtenvoorde in de Achterhoek, bekend van de Zwarte Cross en de band Normaal….☺

Ik ben afgestudeerd op bedrijfscommunicatie aan de universiteit te Nijmegen, met als kernthema’s: interne communicatie en de arbeids- en organisatiepsychologie. 

Het werken startte voor mij bij de NS. In 10 jaar tijd vervulde ik 3 functies: marketing-communicatieadviseur, procesmanager en organisatieadviseur. Vooral het leidinggeven tijdens forse reorganisaties is voor mij een enorme leerschool geweest.

Ik begon mijn eigen onderneming toen mijn 2 kinderen klein waren omdat ik meer in de belevingswereld van mijn kinderen wilde zitten en de ontwikkeling daarin begeleiden.

Doelgroep van mijn onderneming was het Primair Onderwijs. Voor veel stichtingen heb ik ruim 10 jaar hrm-projecten gedaan als extern adviseur.

Als teammens miste ik het hebben van collega’s: het samenwerken, het samen leren en het samen lol hebben; kortom ik miste het sociale aspect. En nu hoop ik dat dus te vinden bij Optimus.

 

Mijn passie

Ik geniet van ontwikkeling, zowel van individuen, teams als van de ontwikkeling van een organisatie.

‘Eruit halen wat erin zit’ is mijn motto. In mijn vrije tijd hou ik me bezig met de ontwikkeling van  een volleybalvereniging te Wijchen. Ik stel beleidskaders op voor de jeugd en andere activiteiten zijn: het begeleiden van talenten, coachen van een team en het aansturen van jeugdtrainers.

We organiseren in Wijchen ook Interlands. Dan zie je dus de beste volleyballers van Nederland spelen. Het geeft mij veel energie om mensen aan het werk te zien die in hun kwaliteiten zitten.


Vergelijking Sport & Pimair Onderwijs: Een goede basis zorgt voor een versnelde ontwikkeling van de jeugd! De basis omvat de volgende elementen: lange termijn doelen vertalen in jaarplannen, duidelijkheid over vaardigheden per niveau, criteria voor talenten, differentiatie in de oefenstof, planmatigheid en een persoonlijke begeleiding naar jeugdtrainers. Prachtig om de ontwikkeling van de kinderen in 1 jaar tijd te zien en te mogen meemaken!

Tot slot

Voor de zomervakantie heb ik alle directeuren bezocht en een eerste indruk van de meeste scholen gekregen. Van wat ik nu tot nu toe heb gezien constateer ik een enorm aanwezig potentieel waar m.i. meer uitgehaald kan worden. Ontwikkelen, presteren, kwaliteit, klant- en medewerkerstevredenheid verhogen zijn continue leerprocessen: het kan altijd beter. Deze grondhouding past in een lerende cultuur waarbij iedereen reflecteert op het eigen handelen, geniet van het behalen van doelen en vervolgens de meetlat weer een trede hoger legt.

Aan zo’n cultuur wil ik graag mijn steentje aan bijdragen!

Deel dit artikel