Fusie tussen Peelraam en Optimus per 1 januari 2021 een feit

17 december 2020

De stichtingen Optimus en Peelraam werkten al langere tijd intensief samen. Twee jaar geleden besloten de Colleges van Bestuur om een onderzoek naar de meerwaarde van een fusie te starten. Op grond van dit onderzoek is de conclusie getrokken dat een fusie tussen beide stichtingen een aantal belangrijke voordelen oplevert. Per 1 januari 2021 is de fusie dan ook een feit.

Door de fusie kan onder meer beter antwoord gegeven worden op de nog steeds voortdurende krimp van het aantal leerlingen in de regio. Door de grootschaligheid kan de menselijke maat op de scholen ook voor de toekomst zo goed als mogelijk gewaarborgd blijven. Dat komt ten goede aan de kinderen, de kwaliteit van het onderwijs maar ook aan de teams en ouders. Groot in kleinschaligheid is een belangrijk motto voor de nieuwe stichting. De nieuwe stichting bestaat uit 41 scholen, heeft 6000 leerlingen en 675 medewerkers. De inspectie voor het onderwijs heeft in recent onderzoek de onderwijskwaliteit als goed beoordeeld. De nieuwe stichting is ook financieel gezond.

De naam van de nieuwe stichting

Voor de fusie had Optimus 31 scholen in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd en Oss. Peelraam had 10 scholen in de gemeenten Mill en St. Hubert, Boxmeer en St. Anthonis. De Colleges van Bestuur hebben besloten dat de nieuwe stichting na 1 januari de naam Optimus zal dragen. De 10 scholen van het voormalige Peelraam blijven zich evenals de 31 andere scholen van Optimus op de vertrouwde wijze onderscheiden met hun onderwijsvisie en samenwerking met ouders en andere belanghebbenden in de schoolomgeving.

Een nieuw begin wordt gemarkeerd met een nieuw logo voor de nieuwe stichting. In dit logo komen de sterke elementen van Optimus en Peelraam terug. Dit toont de verbondenheid die tijdens de fusie is ontstaan.


Geef het door