Goed onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Op maandag 27 oktober stond in Beers een nogal gevarieerde groep bij elkaar. Op uitnodiging van de projectgroep doorontwikkeling plusklas en Leonardo hebben intern begeleiders, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen gesproken over het onderwijs aan hoogbegaafden. Ook vanuit het samenwerkingsverband zijn plusklasleerkrachten gekomen om mee te denken. De centrale vraag van deze bijeenkomst: Waar willen we naartoe met het onderwijs aan onze hoogbegaafde leerlingen?

Onder leiding van de projectgroep werden de deelnemers geprikkeld om te dromen over dat onderwijs. Als ‘dromer’ is alles mogelijk en uit deze eerste stap van de Walt Disney werkvorm kwam een aantal mooie vergezichten. Door middel van de vervolgstappen ‘realist’ en ‘criticus’ is uiteindelijk een aantal zeer complete beelden ontstaan. Door deze verschillende toekomstbeelden te bespreken en kritisch te bevragen zijn we samen tot een eenduidig toekomstbeeld gekomen.

Om dit toekomstbeeld wat minder abstract te maken, hebben we een vertaalslag naar het heden gemaakt. Op de gebieden inhoud, personeel, betrokkenen en organisatie hebben we gezocht naar de kwaliteiten, mogelijkheden en eventuele valkuilen in het onderwijs aan hoogbegaafden. Dankzij de gevarieerde groep, het enthousiasme van de deelnemers en de kennis die iedereen meebracht heeft de projectgroep een waardevolle input gekregen waarop zij voort kan borduren. Namens de projectgroep willen we alle deelnemers dan ook enorm bedanken voor hun inzet.

Deel dit artikel