Aantal Leerlingen

207

Directie

Maria Brouwers

Bij ons komen kinderen binnen die door allerlei oorzaken onvoldoende konden meekomen in het reguliere onderwijs. Deze kinderen en hun ouders geven wij weer het vertrouwen dat er voor iedereen kansen zijn. Dat kinderen op hun eigen niveau succes kunnen hebben. Dat doen we onder andere door een duidelijke structuur, leefstijl vaardigheden en een rustig en positief leerklimaat. 

In kleine klassen met bedreven leerkrachten zorgen we ervoor dat kinderen zich op hun gemak voelen en stap voor stap vooruit komen. We maken echt contact met leerlingen, gaan met elkaar in gesprek over e ectieve oplossingen en stemmen af op persoonlijke ondersteuningsbehoeften. Voor ieder kind maken we een ontwikkelingsperspectief en persoonlijke leerlijn, waarbij we de lat zo hoog mogelijk leggen. Doel is om voor elk kind maximale ontwikkeling tot stand te brengen. Soms is zelfs terugplaatsing mogelijk naar de school van herkomst.

Tijdens de jubeldag worden onze leerkrachten in het zonnetje gezet door ouders en leerlingen. Als ik kinderen dan zo vrij zie bewegen en genieten, ben ik dankbaar dat we mogen bijdragen om kinderen tot bloei te laten komen. – Maria Brouwers

Onze unieke expertise zetten we niet alleen in op onze eigen school. We worden ook door collegascholen gevraagd om mee te denken over de juiste aanpak van gedragsvraagstukken. Onze leerlingen hebben uiteenlopende intelligentieniveaus en stromen uit naar alle vormen van vervolgonderwijs.


Geef het door