Aantal Leerlingen

187

Directie

Nancy Brugman

Op onze school hechten we eraan dat we samen leren en samen verbeteren. Dat geldt net zo goed voor onze leerlingen als voor het team. Ook de ouders nemen we graag mee in die gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Vanuit wederzijds vertrouwen werken we aan een veilig en respectvol leerklimaat. Het Werkconcept Critical Skills is voor ons een middel om onze visie op ontwikkeling te versterken. Met behulp van kernconcepten (onder andere natuur en leefwereld) leren leerlingen verschillende sleutelvaardigheden, zoals sociale, onderzoekende vaardigheden, samenwerken en re ecteren. Eigenaarschap is voor ons een speerpunt en dat vergroot de betrokkenheid, want de leerlingen mogen meepraten, meebeslissen en meedoen. Niet alleen in de leerlingenraad.

We zochten een teamlid als gesprekspartner voor de leerlingenraad. De kandidatuur was anoniem, iedereen had alleen zijn of haar beweegredenen opgeschreven. Bij stemming bleek dat de keuze op het teamlid viel dat nog maar net op onze school was begonnen. Ons inzicht: Het gaat om je bevlogenheid, bijdragen vanuit je eigen kwaliteiten. – Frans van Nunen

Ook in hun leerproces nemen leerlingen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Als leerlingen de stap maken naar het vervolgonderwijs, willen we dat ze zich hebben ontwikkeld tot unieke individuen, die in verbinding staan met andere mensen. Die verbindingen brengen we onder andere in praktijk door leerlingen veel ervaringen buiten school op te laten doen en door de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar te laten samenwerken. We zijn voortdurend in gesprek om ons onderwijs te verrijken en blijvend in ontwikkeling. Ons team wisselt kennis uit met collega’s van andere scholen en zet kansen om in concrete ideeën.


Geef het door