I coach

Beste collega’s,

Via deze digitale weg wil ik mezelf graag voorstellen.
In 2004 ben ik afgestudeerd en na wat invalwerk ben ik begonnen als leerkracht in het basisonderwijs op daltonbasischool de Bakelgeert in Boxmeer. Al snel kreeg ik de taak van ICT-coördinator. Bewust van de vele mogelijkheden die ICT in het onderwijs kan bieden ben ik vanaf 2008 parttime gaan werken bij Skool Automatisering als trainer digitale schoolborden. Mijn uitdaging vind ik in het trainen en coachen van leerkrachten. Daarom ben ik in 2009, samen met nog 4 andere OPTIMUS collega’s de opleiding van I-coach begonnen. Daar heb ik mijn kennis van en vaardigheden met ICT in het onderwijs verbreed en verdiept. Inmiddels mag ik mezelf ICT-onderwijsbegeleider noemen.

Het afgelopen schooljaar ben ik als ICT-onderwijsbegeleider, sommigen zeggen I-coach, aan de slag geweest op de dr. Jan de Quay school in Beers, Onze Bouwsteen in Beugen en dus op de Bakelgeert in Boxmeer. Hier heb ik mijn kennis en kunde, mede opgedaan tijdens de opleiding,  kunnen inzetten bij de onderwijskundige implementatie van ICT in het onderwijs. Dit naast mijn taak als leerkracht van groep 7.
Deze drie scholen blijven ook het komende schooljaar onder mijn hoede. Mijn taak op de Bakelgeert is echter een andere geworden.

In overleg met Peter Jilesen en Paul Jetten gaan we de uitdaging aan om meer OPTIMUS scholen te begeleiden om het meerjarenperspectief 2012-2016; “Over morgen” te verbinden aan de praktijk van alle dag, kortom hoe kunnen we met elkaar de ICT middelen die we tot onze beschikking hebben zo effectief mogelijk inzetten. Dit schooljaar zullen we beginnen met de Vlasgaard in Zeeland, de Zevensprong in Cuijk, De Regenboog in Cuijk, de Waai in Cuijk en ’t Schrijverke in Herpen.

De maandag (na)middagen zal ik voor de OPTIMUS collega’s aan de slag zijn om het ICT-vaardigheidsniveau te prikkelen namens de OPTIMUS academie.
Op donderdag en vrijdag mag ik lesgeven aan 3 verschillende groepen (groep 4, groep 6, groep 3/4) en daarmee is de week vol.

Al met al een leuke baan met veel afwisselingen en nieuwe uitdagingen. Ik heb er zin in!

Hartelijke groeten,

Frank Reinders

Deel dit artikel