Inspectiebezoek op Den Omgang: een positieve flow in en om de school

De inspecteur ziet een school met een actief betrokken team dat zich wil doorontwikkelen op het Dalton-concept en op de inbedding van IPC in het onderwijs.
De indicatoren Pedagogisch Klimaat, Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur worden met ‘goed’ beoordeeld. De overige indicatoren met voldoende. Een beoordeling die goed aansluit bij het eigen oordeel van de school.
De inspecteur was positief over de wijze waarop de school de ontwikkelingen onderbouwt en momenten van zelfevaluatie benut om de planning van de komende periode daarop aan te passen.
De school zal zich ambitieuze doelen stellen voor de toekomst en de opbrengsten op de brede doelen zichtbaar maken.

Deel dit artikel