Internationalisering: méér dan alleen een hobby.

Al meer dan tien jaar wordt er in basisschool “De Weijerhof” in Boxmeer gewerkt aan internationale projecten. Wat begon als een “hapsnap” correspondentieproject in het Engels ter bevordering van het gebruik van de Engelse taal, is, met name in groep 8, uitgegroeid tot een activiteit die volledig is ingebed in het curriculum en in de manier waarop -een deel van- het onderwijs vormgegeven wordt. Waar velen bij dit soort onderwerpen denken in termen van “alweer een activiteit erbij” worden deze projecten in “De Weijerhof” gezien als een middel om onderwijsdoelen te bereiken onder het motto “niet erbij maar in plaats van”. “Zou het ook anders kunnen” is dan de vraag. En waar het aanvankelijk vooral een activiteit betrof in groep 8 zijn momenteel ook leerkrachten in onder- en middenbouw actief bij het leveren van een bijdrage ter invulling van dergelijke projecten.

Welke projecten?

Het gaat bij internationale projecten in het basisonderwijs om twee soorten projecten: Comenius schoolpartnerschappen en eTwinningprojecten. 

Schoolpartnerschappen.

Schoolpartnerschappen kenmerken zich door een duidelijke, vooraf bepaalde opzet en inhoud. Er nemen minstens drie scholen uit verschillende landen deel aan zo’n project, dat altijd twee jaar duurt. Er wordt een aantal verplichte formaliteiten gevraagd: en uitgebreid aanmeldingsformulier (met onverbiddelijke deadline en een puntenwaardering), een tussentijdse en eindevaluatie. Daar staat tegenover, dat er subsidie verleend wordt en dat er over en weer bezoeken worden afgelegd.

eTwinning.

eTwinningprojecten kennen  ook een vooraf afgesproken opzet en inhoud, maar die afspraken zijn niet door het Europees Platform vastgelegd, ze  kunnen door projectpartners zelf worden ingevuld. Deze projecten hebben geen vaste duur,  kunnen een dag, maar ook meerdere jaren omvatten. Er wordt geen subsidie verstrekt, er zijn geen verplichte administratieve formaliteiten.  Maar er is wel een gratis, dagelijks bereikbare helpdesk. Van deelnemers wordt slechts een eenvoudige (wel verplichte) registratie gevraagd, welke “binnen enkele minuten gepiept is”.  eTwinningprojecten zijn volledig digitaal en worden uitgevoerd in de zgn. Twinspace, een afgeschermde werkruimte die alleen maar toegankelijk is voor hen die beschikken over door de eigenaar van het project toegekende inloggegevens. De eigenaar bepaalt of het project openbaar gemaakt wordt.  eTwinning is daarmee een  online community voor leerkrachten in Europa. Vaak is het zo, dat de eTwinning twinspace gebruikt wordt als werkruimte voor schoolpartnerschappen.

De praktijk op De Weijerhof?

Elke week werken de leerlingen van groep 8 van “De Weijerhof” een uur aan het maken van presentaties voor projecten met pakkende titels als “Show me your World”,  “Our way to save our planet”,  “Today TomorrowTogether”,  “Under the same sky” (2010-2012). En de thema’s? Een willekeurige greep: wonen, werken, recreëren, communiceren, beroemde personen, my country, my school, my town, afvalverwerking, bodem-, water- en luchtvervuiling, alternatieve energie, traditionele en moderne schilderkunst, architectuur, Nederlandse sprookjes etc.  Heel divers dus.

Methode-overstijgend.

Bij het werken aan deze projecten worden de “schotten tussen de methodes” veelal verwijderd.  Het blijkt mogelijk te zijn, om meerdere onderdelen van methodes te clusteren, zo, dat ze bruikbaar zijn  of gemaakt worden voor gebruik in dit soort projecten.

Te bereiken doelen:

Deze manier van werken bereikt en benadert vele kerndoelen. Een onvolledige opsomming: oriëntatie op mens en maatschappij, beeldende vorming, taalontwikkeling,  ICT-vaardigheden, Europees burgerschap, leven in een multiculturele samenleving, vergroten van respect voor anders zijn, efficiënt en zinvol omgaan met  informatieverwerking, presenteren, groepswerk, coöperatief en  planmatig werken, deadlines,  verbetering van het gebruik van Engels.

Aangezien vrijwel alles in het Engels gaat is de uitwerking van teksten in de presentaties vooral voorbehouden aan de leerlingen van groep 8. Maar uitwerking in tekeningen of foto’s kan heel goed gebeuren in lagere groepen. Zo wisselen de kleuters en groep 6   tekeningen uit  met een school in Spanje en corresponderen groep 7 en 8 met scholen in Spanje, Frankrijk en Slowakije. In deze briefwisseling staan vaste, vooraf afgesproken thema’s centraal.

Positieve energie.

Internationale projecten geven je onderwijs een positieve impuls.  Leerlingen zijn trots op hun werkstukken en presentaties, welke veelal ook op het internet te bewonderen zijn. De hele wereld kan er van genieten.

Leraren krijgen enorme positieve energie van het werken aan deze projecten. Niet alleen de titels zijn pakkend, ook de kwaliteit van de eindproducten is imponerend, zowel de digitale presentaties als de “fysieke” (schriftelijk, spelborden, kwartetten etc.).

In ons onderwijs willen wij kinderen iets meegeven voor de toekomst. Dit doen we in een samenspel: ouders-kinderen-leerkrachten-curriculum.  Die toekomst is in veel opzichten onzeker, vrij  zeker is dat het een Europese toekomst zal zijn. Met internationale projecten heb je als school en leerkracht goud in handen. “Een gemiste kans” is wellicht wat kort door de bocht, maar het kan zomaar zijn dat je niet weet wat je mist. Het mooie is, dat het mes aan vele kanten snijdt.  Werken aan internationale projecten is niet “erbij”, maar vooral “in plaats van”.

Voor tips of een afspraak voor een presentatie op school:

huubcreemers@home.nl

huubcreemers@weijerhof.nl

Voor (nog meer) inspiratie: www.weijerhof.nl

Voor meer informatie: www.europeesplatform.nl

Deel dit artikel