Investeren in lezen; Didactiek gr. 1-2

3 oktober 2018 om 15:00 - 17:00

Tijdens deze drie bijeenkomsten verkennen we met elkaar hoe je kunt investeren in lezen in de kleutergroepen. Niet door het formele leesonderwijs van groep 3 naar groep 1 en 2 te verplaatsen. Wel door met elkaar te kijken wat je in de kleutergroepen al kunt doen om kinderen een goede leesstart te laten maken.

Bijeenkomst 1: 
We duiken nog niet meteen de didactiek in. We zoomen in op risicofactoren: welke kinderen lopen een verhoogde kans om in groep 3 leesproblemen te krijgen en hoe kun je die risicofactoren in kaart brengen? We kijken naar de taaldoelen waar in de kleutergroepen naar wordt gestreefd. En we wisselen met elkaar uit: welke vragen leven er t.a.v. taaldidactiek en welke didactische aanpakken zet je al in jouw klas? Tijdens bijeenkomst 2 en 3 zullen ook enkele collega’s gevraagd worden hun didactische aanpakken aan de anderen te presenteren.

Bijeenkomst 2:
Vandaag duiken we wat meer in detail het leesproces in. Wat moeten we weten over dit proces? Hoe zit het nu met letters in de kleutergroepen (welke, hoeveel, hoe) en hoe besteed je op een gedegen manier aandacht aan fonemisch bewustzijn? Ook wisselen we met elkaar de fijne kneepjes van het voorlees-vak uit. Bijeenkomst 3: Aandacht voor alle taaldomeinen in van belang, ten gunste van preventie van leesproblemen in groep 3. Tijdens deze bijeenkomst is er niet alleen aandacht voor het inrichten van een lees- en schrijfhoek, het ‘schrijven’ met kleuters, het multisensorieel werken met letters en klanken, preventieve interventies en de lezende kleuter, maar ook voor spreken, luisteren en woordenschat.

Bijeenkomst 3:
Aandacht voor alle taaldomeinen in van belang, ten gunste van preventie van leesproblemen in groep 3. Tijdens deze bijeenkomst is er niet alleen aandacht voor het inrichten van een lees- en schrijfhoek, het ‘schrijven’ met kleuters, het multisensorieel werken met letters en klanken, preventieve interventies en de lezende kleuter, maar ook voor spreken, luisteren en woordenschat.

Locatie

Basisschool De Sprankel (nieuwe locatie: Gasthuishoeve 1, 5361 HT Grave)

,

Routebeschrijving

Geef het door