Investeren in lezen; Monitoring gr. 4-5-6

27 september 2018 om 16:00 - 18:00

In de groepen 4-5-6 richten we ons op het voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen. In deze cursus verkennen we hoe we ons leesonderwijs zo optimaal mogelijk af kunnen stemmen op de leerlingen in groep 4-5-6. We leren de leesontwikkeling goed duiden. We kijken naar een beredeneerd aanbod voor de groepen 4, 5 en 6, het belang van de executieve vaardigheden voor het leren lezen, de leesvoorwaarden en didactische principes voor het leesonderwijs.

In deze periode vindt bij de meeste lezers de overgang plaats van hardop naar stillezen. Om te zien welke kinderen hier aan toe zijn en hoe we kinderen hier het beste in kunnen begeleiden is het van belang om goed zicht te hebben op het kind, zijn ontwikkeling en de gegevens goed te duiden. Bij het begrijpend lezen kijken we naar een vijftal factoren die van invloed zijn op de begrijpend leesontwikkeling.

Tot slot kijken we naar passende interventies die mogelijk zijn voor kinderen die hier moeite mee hebben.

  • Executieve functies voor het leren lezen
  • (Begrijpend) leesontwikkeling
  • Ontwikkeling monitoren
  • Duiden van de leesontwikkeling
  • Correct duiden van de AVI en DMT
  • Beredeneerd aanbod
  • Didactische principes
  • Leesmotivatie
  • Interventies

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de bijeenkomst een reader en nadere informatie wat betreft de voorbereiding.

Locatie

BS Regenboog Cuijk
Eurodreef 1
Cuijk, 5431VG

Routebeschrijving

Geef het door