iXperium 2018-2019

Doelstelling van het iXperium is leerprocessen in het basisonderwijs met behulp van ICT zo in te richten dat er meer recht wordt gedaan aan de verschillen tussen leerlingen en het onderwijs effectiever en uitdagender maken. Dat betekent dat er tijdens onze programma’s ruimte is voor differentiatie. Onze focus ligt daarbij op de leraar (in opleiding).

Focus op de leraar:
De nadruk van onze schoolprogramma’s ligt op de leraar, omdat de leraar kan zorgen voor innovatie en verantwoordelijk is voor de wijze van inzet van ICT in het onderwijs. Voor de leraren hebben we dan ook bij elk arrangement een ander aandachtspunt, waaraan de leerkracht tijdens het bezoek werkt. Zo krijgen leraren zicht op de mogelijkheden van inzet van ICT in hun eigen klas en krijgen ze handvatten voor de onderbouwing van werken met ICT en de verschillende apparatuur.

Leerlingen worden in het iXperium aangesproken op hun talenten onder het motto ‘recht doen aan verschillen’. Aan onze doelstelling werken we bij ieder arrangement, maar natuurlijk worden bij elk arrangement andere lesdoelen behaald.

Professionalisering:
Ten aanzien van de professionalisering gaan we volgend schooljaar een en ander iets anders organiseren en willen we een verdiepingsslag maken.  

 • Afstemming vraag en aanbod. Afgelopen schooljaar is er vanuit onderzoek veel data gegenereerd. Denk onder andere aan ambities, monitor ‘leren en lesgeven met ict’. In de driehoek opleiding-onderzoek-praktijk wordt een professionaliseringsplan opgezet voor de komende jaren. We zijn in gesprek met bestuurders, directeuren en leerkrachten om de vraag op te halen en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.
 • Uitgangspunt voor alle activiteiten die wij in het iXperium organiseren zijn de’ Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ICT.’ Bij de activiteiten komen alle competenties aan bod. Bij de beschreven activiteiten is aangegeven op welke competenties de nadruk ligt.
 • Op locatie. Veruit de meeste professionaliseringsactiviteiten kunnen plaatsvinden in het iXperium te Nijmegen of binnen de stichting met meerdere scholen tegelijkertijd of op jouw school (iXperium@school).
 • We willen meer verbinding tussen allerlei activiteiten.  Denk daarbij aan: designteams, arrangementen, QUIX, iXpiratiemiddagen, iXpeditie maatwerk, masteropleiding, minor design4learning.

 

Schooljaar 2018-2019

iXpiratiemiddagen:
Een aantal malen per jaar kunnen leraren zich in het iXperium laten inspireren tijdens de zogenaamde iXpiratiemiddagen. Deze bijeenkomsten hebben elk een eigen thema en bieden concrete ideeën voor het toepassen van ICT in het onderwijs.

Computational Empowerment
Woensdag 21 November (14.30 - 17.00 uur)

Computational empowerment is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Computational empowerment richt zich op de vaardigheden die essentieel zijn om die problemen op te lossen waarbij veel informatie, variabelen en rekenkracht nodig zijn. Het is daarbij belangrijk om te begrijpen hoe informatie tot stand komt zodat je computersystemen kan benutten voor het oplossen van problemen, het denken in stappen en daarmee in voorwaardelijkheden voor volgorde van de benodigde gegevens.

Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en opleiden tot ICT-geletterde leerlingen


Nog nader te bepalen
Woensdag 17 April (14.30 - 17.00 uur)

Het thema van deze dag is bij de uitgave van deze editie nog niet bekend.


Op locatie - iXperium @school
De thema’s van de iXpiratiemiddagen zijn ook op locatie te organiseren bijvoorbeeld voor een studiedag of inspiratiesessie: iXperium@school!

 

Arrangementen:
Ook volgend schooljaar bieden we verschillende arrangementen aan die teams van leraren of groepen kunnen volgen in het iXperium of op schoollocatie. Een wat uitgebreidere beschrijving van de arrangementen vind je via de link: http://ixperium.nl/ixperium-nijmegen/programma/ .
In bijna alle gevallen wordt in overleg met het team of de groep in het voortraject van het bezoek gekeken bij welk thema dat actueel is op de school kan worden aangesloten. Daarbij wordt ook gekeken welke tools het meest geschikt zijn om antwoord te geven op de vraag die leeft bij het team of de school.
Elk arrangement is maatwerk. Voor het komende schooljaar zijn een aantal nieuwe arrangementen beschikbaar.  


De arrangementen:

 • Introductiearrangement (vanaf groep 3).
  Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en pedagogisch-didactisch gebruik van ICT

 

 • Naar buiten met ICT - De wereld als leeromgeving.
  Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en leren en innoveren met ICT

   
 • Taal 5.0.
  Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en pedagogisch-didactisch gebruik van ICT

   
 • Hoe presenteer jij?
  Competenties: Informatievaardigheden en mediavaardigheden

   
 • Jonge kind-arrangement (Groep 1/2)
  Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en pedagogisch-didactisch gebruik van ICT

   
 • Show your talent! (Groep /6/7/8)
  Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en leren en innoveren met ICT

   
 • Programmeren & Robotica
  Competenties: Computational thinking en leren en innoveren met ICT

Nieuw aanbod!

 • Kunst & ICT
  Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en leren en instrumentele vaardigheden
   
 • Escape the classroom
  Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en leren en innoveren met ICT

  Maak het nou (STEAM )
 • Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en leren en innoveren met ICT

  Computational Empowerment (Cumputational thinking)
 • Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en opleiden tot ICT-geletterde leerlingen

 

QuiX:
QuiX zijn korte workshops waarin leerkrachten in 1,5 tot 2 uur tijd een les voor de volgende dag kunnen herontwerpen met ICT.
Deze workshops worden ongeveer eens per maand in het iXperium gehouden, maar zijn ook te boeken voor bijvoorbeeld een studiedag of teamvergadering (iXperium@school)!  


QuiX aanbod:

 • Virtual Reality – Breng de wereld in je klaslokaal (20 september 16.00-18.00)

Aansluiten bij de nieuwste mogelijkheden door zelf 360 graden content te ontwikkelen om in te zetten bij je lessen. Aan de slag met bijvoorbeeld; Cospaces, Cardboard, HTC vive, 360 graden camera’s.

Wat ga je doen: Je leert wanneer VR een meerwaarde in het onderwijs kan hebben. Je gaat zelf VR content maken die je in je klas kunt gaan gebruiken en je leert hoe je de leerlingen hiermee kunt laten MAKEN.

Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen

 

 • Kennisclips (flipping the classroom) (23 oktober 16.00-18.00 uur)
  Wat zijn “kennisclips”, hoe kun je die zelf maken of waar kan ik ze vinden en bewerken? Werken met Office mix, Videolicious, I Movie, Green screen en soortgelijke programma’s.

  Wat ga je doen: Je leert op welke manier flipping the classroom werkt. Vervolgens ga je, je een kennisclip maken.

  Competenties: Informatievaardigheden en mediavaardigheden

   
 • Quiztools (28 november 18.30-20.30 uur)
  Naast Kahoot zijn er nog vele tools waarmee je een quiz kunt maken voor je groep. Denk aan Quizizz, Plickers en Presenter en hoe werken deze tools ook alweer en hoe kan ik ze inzetten in de les.

  Wat ga je doen: Je leert wanneer quiztools effectief zijn en je maakt een quiz die je de volgende dag in je klas kunt inzetten.

  Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en evalueren in ICT-rijke leerprocessen

   
 • Interactie digibord (29 januari 18.30-20.30 uur)
  Werken met Prowise Presenter m.b.v. van ProConnect / ProQuiz en de diverse Touchtable tools. Ter plekke worden de verschillende niveaugroepen gemaakt. Een stukje herhaling maar we kijken ook naar de nieuwe mogelijkheden die elke dag weer toegevoegd worden aan dit platform. Iedereen is dus welkom en wordt op zijn niveau aangesproken.

  Wat ga je doen: Op je eigen niveau aan de slag met tools die je lessen interactief en uitdagend maken. Het is handig als je al beschikt over een Presenter account.

  Competenties: Instrumentele vaardigheden en ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen

   
 • Games in je onderwijs (14 februari 16.00-18.00 uur)
  Hoe kun je games in je onderwijs inzetten? Wat zijn de valkuilen en waar kan ik dan de goede games vinden of waarmee leerlingen zelf games kunnen maken om bv. de tafels goed te oefenen. We kijken bijvoorbeeld naar Scratch, educatieversie van Minecraft, Draw your game, Bloxels.

  Wat ga je doen: Je leert games beoordelen voor gebruik in je klas en hoe je deze kunt inzetten.

  Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en leren en innoveren met ICT

 

 • ClassDojo (18 maart 18.30-20.30 uur)
  Hoe kan ClassDojo ook in mijn klas werken? Dat willen we graag tijdens deze werkbijeenkomst met jullie delen. Afhankelijk van de aanmeldingen kijken we hoe we het beste aan kunnen sluiten bij het niveau en de vragen die opkomen. Dus zowel voor de startende gebruikers als de meer ervaren gebruiker zal er voldoende op te halen zijn.

  Wat ga je doen: Aanmaken van een ClassDojo account als dat nog nodig is. In stappen bekijken we de mogelijkheden van deze feedback tool en bespreken hoe je dit in de klas kan organiseren. Daarnaast wisselen we de ervaringen uit die we al hebben opgedaan.  

  Competenties: Pedagogisch-didactisch gebruik van ICT en evalueren in ICT-rijke leerprocessen

   
 • Maak het nou (STEAM)!! (11 april 16.00-18.00 uur)
  Vanuit visie gebaseerd op “Ontwerpend leren” vraagstukken oppakken die je met je klas aan kunt gaan. Maakonderwijs waarbij de 21 ste eeuwse vaardigden duidelijk aan bod komen.

  Wat ga je doen: Je leert hoe je een activiteit rondom MAAK onderwijs kan vormgeven door dit zelf te ervaren.

  Het is ook mogelijk om met je team of groep kosteloos gebruik te maken van het MAAK lokaal (iXspace).

  Competenties: Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen en opleiden tot ICT-geletterde leerlingen

 

 • TEAM Quix: Platforms in je onderwijs.
  We constateren dat steeds meer scholen de migratie naar de cloud maken. Content, tools en data zijn of worden steeds meer via de cloud beschikbaar. Hoe maken we daar op een goede en effectieve wijze gebruik van, hoe organiseren we het, wat zijn de mogelijkheden en welke bijdrage kan het leveren aan het onderwijs?

  We zien dat vooral twee omgevingen gebruikt worden op onze scholen. De Google omgeving en de Office 365 omgeving of een combinatie daarvan.  Om deze Quix goed vorm te geven zal er vooraf een gesprek met de school plaats vinden om tot maatwerk te komen.

  Aan schoolteams die nog geen keuze hebben gemaakt of op zoek zijn naar ondersteuning bij implementatie, bieden we deze Quix aan. Voor -en nadelen worden op een rijtje gezet en ervaringen worden gedeeld.

  Aangezien de mogelijkheden bij het gebruik en inzet van deze omgevingen erg uitgebreid en complex zijn, kan de Quix ook in meerdere sessie worden aangeboden. Dit is afhankelijk van de vraag die op school leeft. Uiteraard kan deze Quix zowel op het iXperium als op locatie worden aangeboden.

  Competenties: Instrumentele vaardigheden en ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen

 

Aanmelding via het aanmeldformulier op de website van het iXperium.

 


Geef het door