JENAPLANSCHOOL LINDEKRING: OP WEG NAAR ZELFVERANTWOORDELIJK LEREN.

Op Jenaplanschool Lindekring werken kinderen veel zelfstandig. Op een jenaplanschool is dat meer dan alleen kinderen leerstof laten verwerken. We zien het als een middel bij het ontwikkelen van het totale kind, zoals het leren plannen, een eigen leerstijl ontwikkelen, zich verantwoordelijk voelen voor zijn eigen werk, zichzelf en een eindresultaat presenteren, onderzoeksvaardigheden ontwikkelen, keuzes maken enz. Kinderen worden zo (mede)verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

Ontwikkeling in leren.

Bij het zelfstandig werken hebben kinderen al enige invloed op hun leren. Zo mogen ze bij het werken aan de weektaak bijvoorbeeld bepalen in welke volgorde zij de activiteiten uitvoeren. Bij een volgende fase, het zelfstandig leren, krijgt het kind bijvoorbeeld de gelegenheid om zelf te bepalen hoeveel sommen het wil maken of hoe vaak het spelling in een week oefent. Regelmatig overlegt een stamgroepleider hierover met kinderen. Het doel, beheersing van de leerstof, staat hierbij centraal. In de laatste fase, het zelfverantwoordelijk leren, bepaalt het kind het doel; het moet echter wel passen binnen de algemene doelen en het doel van de stamgroep. Kinderen gaan dan bijvoorbeeld aan de slag met zelf geformuleerde leervragen binnen een thema van wereldoriëntatie. Of kinderen maken een ‘persoonlijk ontwikkelingsplan’ met doelen die ze willen halen.

Lena Bloemen en Anne Blom hangen hun persoonlijke doel in de ‘goal’ in de stamgroep

Lena Bloemen en Anne Blom hangen hun persoonlijke doel in de ‘goal’ in de stamgroep

Coaching en (bege)leiding.

De stamgroepleiders van Jenaplanschool Lindekring observeren veel om de juiste rol te kiezen. Kinderen die zich nog in de eerste fasen van zelfstandig (ver)werken bevinden, vragen om meer instructie of (bege)leiding, terwijl de kinderen in de laatste fasen van zelfstandig en zelfontdekkend leren vooral om begeleiding en coaching vragen. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen zal de rol van de stamgroepleider veranderen en zal hij of zij minder bepalen en meer aan kinderen overlaten. Op deze manier dagen we elk kind uit het beste uit zichzelf te halen. Kijk voor meer informatie op www.lindekring.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leon Bloemen-Houtvast, stamgroepleider van de bovenbouw: leonhoutvast@lindekring.nl , telefoon: 0485-311611

Jenaplanschool Lindekring Liesmortel 19 5435 XH Sint-Agatha
Tel: 0485-311611 Fax: 0485-331383
e-mail: info@lindekring.nl
twitter: www.twitter.com/Lindekring
Website: www.lindekring.nl
Directie: tonhovens@lindekring.nl

Sinds 1990 is Lindekring een Jenaplanschool en dus aangesloten bij de Jenaplanvereniging. De uitgangspunten van dit onderwijs zijn vastgelegd in 20 basisprincipes, waarbij het principe dat ieder mens uniek is, de belangrijkste is. Er zijn geen jaarklassen, maar stamgroepen, waar kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Er zijn drie meerjarige stamgroepen. Mede door de speciale onderwijsvorm bezoeken niet alleen bijna alle kinderen uit St. Agatha de school, maar komen er ook leerlingen uit Oeffelt, Cuijk, Haps, Gassel en Beers.

 

Deel dit artikel