Aantal Leerlingen

316

Directie

Marga Janssen

Basisschool Leander maakt deel uit van kindcentrum Leander. Het is de enige school in de dorpen Sint Anthonis en Ledeacker. Het motto van ons kindcentrum: Ontmoet, Speel, Leer. In het gebouw bevinden zich ook een bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, jongerencentrum, maatschappelijk werk, dagbesteding voor ouderen, een radiostation, sporthal en het dorpshuis.

 

Kindcentrum Leander bundelt de kennis en vaardigheden van opvang en onderwijs. Door samen te werken zijn we in staat talenten vroegtijdig op te merken en ze tot bloei te laten komen. We sluiten aan bij wat goed gaat. Hiermee stimuleren we het kind om aan de slag te gaan met datgene wat het kan leren. Binnen ons kindcentrum werken we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We leren van en met elkaar!
Ouders zijn onze partners. Een open houding en eerlijke communicatie zijn hierbij essentieel.
Onze kinderen spelen en leren met veel plezier binnen een uitdagende, onderzoekende en veilige omgeving. Eigenaarschap, ‘leren leren’, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid zijn hierbij sleutelwoorden. Binnen Leander wordt er gewerkt in 4 units (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8). De kinderen krijgen de vakken rekenen, taal, spelling en lezen in hun basisgroep (jaargroep). De andere vakken worden binnen de unit gegeven.


Geef het door