Kennis delen met eigen school en andere scholen

In onderstaand artikel delen René en Nadie, collega’s van de Waai in Cuijk en Monique (manager HRM Optimus) hun ervaringen met het VierSlagLeren.

Stichting Optimus in Cuijk stimuleert leerkrachten om een master te volgen. Dit is niet alleen goed voor de persoonlijke ontwikkeling en kennis van de leerkracht, maar ook voor de school én de stichting.

René en Nadie volgen op dit moment allebei een master. René specialiseert zich in het individuele kind met de master SEN en Nadie verdiept zich in onderwijskundige zaken door haar master onderwijskunde. Om hier tijd voor te hebben staan zij samen voor groep 6 op basisschool De Waai in Cuijk. Op maandag, dinsdag en woensdag staat René voor de klas en op donderdag en vrijdag neemt Nadie het stokje over.

VierSlagLeren

 

Een jaar geleden nam René het initiatief om op deze manier te gaan werken en studeren. ‘Eigenlijk wilde ik al langer een opleiding gaan volgen om me verder te kunnen ontwikkelen en een betere leerkracht te worden,’ vertelt hij. ‘Vanwege de wet Passend onderwijs moeten we meer kinderen met leer- of gedragsproblemen begeleiden. Die kinderen wil ik zo goed mogelijk kunnen begeleiden.’ René zag bij andere collega’s dat tegelijkertijd fulltime werken en studeren heel erg veel impact had op hun leven. ‘Ik wilde graag weer gaan studeren, maar niet op die manier.’

Op de teamkamer vond René vervolgens een folder over VierSlagLeren. Binnen dit project worden een beginnende leerkracht en zittende leerkracht aan elkaar gekoppeld. Deze leerkrachten staan voor dezelfde klas en volgen allebei een studie. Op de dagen dat de een lesgeeft, kan de ander studeren. Dit leek René een manier waarop hij wel een master kon volgen. ‘Ik ben toen binnen Optimus op zoek gegaan naar een startende leerkracht.’ Hij zocht contact met de directeur personeelszaken die hem in contact bracht met Nadie.

Het werken en studeren is op deze manier goed met elkaar te combineren. René: ‘Het is wel heel druk. Ik ben nu wel twee dagen per week vrijgesteld van lesgebonden taken, maar het is op een andere manier intensief geworden. Normaal ben je vijf dagen in de weer met de klas. Nu zijn dat drie dagen, maar je hebt ook verantwoordelijkheden voor de studie. Omdat ik daarvoor de tijd en ruimte heb gekregen, is dat wel te behappen. Ik had het niet op een andere manier willen doen.

Mooie kans voor starter

 

Vorig jaar liep Nadie stage op een andere school van stichting Optimus. ‘Ik had goed contact met de directeur van die school. Hij wist ook dat ik nog een vervolgende master wilde doen.’ Hij hoorde dat er op De Waai gezocht werd naar een startende leerkracht die een master wilde volgen en vroeg Nadie of dit niet iets voor haar was. ‘Ik heb toen een gesprek gehad met René en dat klikte. We zijn samen bovenschools gegaan om te zeggen dat we VierSlagLeren wilden opstarten.’

Nadie is erg blij dat ze na haar stage direct aan het werk kon gaan en een eigen klas kreeg: ‘Dat is het mooie aan VierSlagLeren, dat er kansen zijn voor startende leerkrachten. Je kunt meteen aan de slag met je eigen ideeën en visie op onderwijs. Die kans had ik niet gehad als VierSlagLeren er niet was geweest.’ Binnen VierSlagLeren is het ook de bedoeling dat de startende leerkracht begeleid wordt. Voor Nadie was dit heel erg fijn: ‘Ik heb heel veel aan René zijn ervaring. Natuurlijk maak ik als starter soms de verkeerde keuzes. René en ik bespreken dit vervolgens goed en kijken hoe we het op kunnen gaan pakken.’

De bacheloropleiding van Nadie bestond uit de academische pabo én pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. Voor haar master besloot ze zich aan dezelfde universiteit te specialiseren in onderwijskunde. ‘De master gaat over het vernieuwen en implementeren van onderwijs,’ vertelt ze. Met de theorie van haar master kan ze op haar werk direct aan de slag. ‘Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het schrijven van een beleidsplan voor De Waai. Dit beleidsplan kan ik inleveren op de studie en De Waai krijgt er een mooi document voor terug waarmee de school mogelijk het onderwijs kan verbeteren.’

Toegevoegde waarde master

 

Het behalen van een master is volgens Monique Stevens, Manager HRM bij Optimus, voor veel partijen een grote winst. ‘Het is zowel voor de medewerker die de interesse heeft in het onderwerp als voor de organisatie een pré.’ Daarbij gaat het niet alleen om de inhoudelijke kennis, maar ook over de vaardigheden die de leerkracht opdoet: ‘Wanneer je goed kunt onderzoeken en reflecteren, analyseer je voorvallen beter en kun je gerichter experimenteren in de groep. Daardoor kun je beter en effectiever verbeteringen aanbrengen in het primaire proces.’

René merkt dit al in de praktijk. ‘Als ik nu ergens tegen aanloop in de klas reageer ik anders dan voor ik de opleiding volgde,’ vertelt hij. ‘Normaal gesproken maak je bepaalde beslissingen omdat je die altijd al zo maakte. Nu bouw ik niet alleen op het verleden. Ik probeer voor ogen te houden hoe ik als professional ben, welke theorie aan een situatie gekoppeld kan worden en hoe ik dit in praktijk kan brengen. Op basis daarvan maak ik nu beslissingen.’

Kennis uitwisselen

 

De manier van studeren via VierSlagLeren heeft volgens Monique veel voordelen.

‘Je hebt de mogelijkheid om kennis uit te kunnen wisselen met een collega die voor dezelfde klas staat.’ Het uitwisselen van kennis is voor de HR-manager ook een belangrijke reden om leerkrachten te stimuleren een masteropleiding te volgen. ‘Door kennis uit te wisselen creëer je weer nieuwe inzichten in een lerende organisatie.’

‘Het is natuurlijk al heel wat wanneer twee mensen samen nieuwe kennis kunnen uitwisselen en toepassen in de dagelijkse praktijk,’ vervolgt Monique. ‘Maar als dat nog breder getrokken kan worden is dat natuurlijk helemaal mooi.’ Zo kan ook de hele school en zelfs de stichting er gebruik van maken. ‘Het betekent niet dat iedere leerkracht die een master doet ook meteen bovenschools een functie wil of kan krijgen, maar de kennis kan zeker benut worden in de eigen groep of op school’.

Stichting Optimus koppelt leerkrachten met een expertise aan hun scholen die de kennis nodig hebben. ‘Als een school behoefte heeft aan kennis over bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, spraak- en taalontwikkeling of aan bovenschoolse coaches dan hebben we die kennis al in huis,’ licht de HRM Manager toe. ‘Je hoeft niet alles in te huren. Als je intern mensen hebt met een expertise dan dient de  organisatie die kennis te benutten. En het is voor de leerkrachten zelf natuurlijk ook heel motiverend om bezig te zijn met hun expertise. Het is echt een win-win situatie’.

Deel dit artikel