Kerstboodschap

21 december 2017

Is het niet mooi om de laatste zinnen uit ons koersplan “Wereldonderwijs!“ nog even voor het voetlicht te halen:

  • We geloven in de kracht van verbinding, de energie die ontstaat uit gedeelde passie
  • De bevlogenheid om voor al onze leerlingen het verschil te maken
  • Om leerlingen toe te rusten voor het leven, voor een wereld in verandering
  • Een wereld waarin ze gelukkig zijn en bijdragen aan het geluk van anderen

     

Een mooiere kerstboodschap is bijna niet denkbaar. Als we terugkijken op het afgelopen jaar, dan zien we dat we met elkaar, elke dag opnieuw stappen zetten die er aan bijdragen dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen op weg naar volwassenheid. Grote stappen. Op allerlei gebieden wordt gewerkt aan Wereldonderwijs!

Zowel de cognitieve vakken krijgen aandacht met leesonderwijs in het bijzonder, als de niet cognitieve opbrengsten, socialisatie en persoonsvorming van onze kinderen. In onze rondgang het afgelopen jaar was het goed te constateren dat alle leerlingenraden aangaven tevreden te zijn over hun school. Pestgedrag komt nauwelijks voor. Hun leerkrachten geven goed les en kunnen goed uitleggen. Kinderen kunnen heel goed aan het CvB uitleggen hoe hun onderwijs in elkaar zit. Talenten worden gezien en kinderen kunnen en mogen daar wat mee. Ook talenten die niet direct betrekking hebben op de leerstof zoals voetbal, hockey, viool en piano spelen en de vele andere hobby’s die we voorbij hebben zien komen. In de veiligheid van onze scholen voelen kinderen en ouders zich thuis. Het goed omgaan met verschillen en gedifferentieerde instructie zijn aldus de kinderen goed zichtbaar in alle scholen. Kinderen op Optimusscholen mogen verschillend zijn. Onze scholen laten ieder kind in zijn of haar waarde.

Uit alle gesprekken met de leerlingenraden is ons bijgebleven dat, hoe jong ze ook zijn, kinderen respect hebben voor hun leraar en kinderen datzelfde respect ook terug voelen. En als je dat merkt bij je leerlingen dan kun je alleen maar trots zijn op de mensen die hiervoor zorgen en iedere dag opnieuw het beste wat ze te bieden hebben, inzetten voor de kinderen op onze scholen. Het CvB is jullie hiervoor grote dank verschuldigd. 


Wij wensen jullie mooie feestdagen toe en een prachtig 2018.

Harrie van de Ven en Michel van den Berg.


Geef het door