Kerstboodschap College van Bestuur

Collega’s,

Met regen en een temperatuur boven de 10 graden wordt het college van bestuur aan het schrijven gezet voor een kerstboodschap. Een kerstboodschap waaraan we zorg willen besteden. Meer dan een A4-tje mag het niet zijn omdat anders de logistiek voor problemen gaat zorgen. Vooruit dan maar!

Een kerstboodschap die een terugkijk geeft op het oude, bijna afgesloten, 2015 en een vooruitblik geeft op 2016.

Vanuit ons vak is dat niet zo moeilijk. Werkdruk, Passend Onderwijs, financiën, klassengrootte en samenwerken zijn steeds terugkerende thema’s en zullen voor 2016 niet veel veranderen. Passie, bezieling, plezier en collegialiteit horen daar eveneens bij. Wij begrijpen dat het soms lastig kan zijn de positieve elementen, die ons vak leuk maken, voor ogen te houden.

De druk van alledag laat niet altijd veel ruimte over om je “echt” met het kind bezig te houden. Terwijl we juist dáárom voor dit vak hebben gekozen. Wij willen graag gevolg geven aan de leerbehoefte die ieder kind heeft, ook kinderen die het wat moeilijker hebben om alles bij te houden. Ook kinderen die niet genoeg hebben aan de gewone uitdagingen maar ook kinderen die thuis of anderszins in moeilijke omstandigheden leven. Denk ook eens aan de kinderen van migranten, vluchtelingen of asielzoekers. De trauma’s van deze kinderen gaan vaak ons bevattingsvermogen te boven.

We denken in deze tijd ook aan de kinderen die al langer op onze scholen zitten en waarvan we weten dat ze al jarenlang in moeilijke situaties moeten leven. Gebroken gezinnen, geldproblemen, sociale achterstanden en wat dies meer zij. Het feit dat wij daardoor onze eigen problemen gaan relativeren zegt genoeg.

Daarom kunnen we ook trots zijn op elkaar. Optimus biedt een warm nest voor deze kinderen, voor alle kinderen. Dankzij jullie allen kan Optimus met recht een “kindorganisatie” worden genoemd.

Wij hopen dat we in het jaar 2016 met dezelfde toewijding en zorg, de vorming en het onderwijs kunnen blijven geven aan de ons toevertrouwde kinderen.

Het college van bestuur heeft daar vertrouwen in. Het is dan ook aan ons dat wij u dankzeggen voor het goede werk dat is verricht in 2015, de inzet, de betrokkenheid, de transparantie, de humor en bovenal uw aandacht voor het KIND.

Wij wensen jullie en degenen die je liefhebt fijne feestdagen toe en een gelukkig 2016.

Het college van bestuur, Harrie van de Ven en Michel van den Berg.

Deel dit artikel