Kerstwens OPTIMUS

De donkere dagen voor kerst worden ze wel eens genoemd. Maar vanaf 22 december beginnen de dagen weer te lengen en het is voorjaar voor je het weet.

We zijn al weer bijna halverwege het schooljaar. De CITO-toets staat voor de deur. Spannende dagen voor leerlingen en hun ouders; maar ook voor leraren, directeuren, ib ‘ers en voor iedereen die bij school betrokken is. Ook voor het College zijn ondermeer de uitslagen van de CITO-toetsen maatstaf voor het presteren van een school. Gelukkig kunnen we constateren dat de adviezen voor vervolgonderwijs (die opgesteld worden voordat de uitslag van de CITO-toets bekend is) in nagenoeg alle gevallen aansluiten bij de verwachtingen van de ouders. Maar in ieder geval aansluiten bij de mogelijkheden van het kind zelf.

En daar doen we het uiteindelijk voor : het kind. Centraal in het denken van OPTIMUS staat : het kind. Of het gaat om inzet van middelen of te gebruiken methodes of scholing van leraren : het uiteindelijke doel is het kind te laten profiteren van het vakmanschap van OPTIMUS.

Kerstmis is het feest van de geboorte van Jezus. Een kind met een leven voor zich. In Zijn kindzijn afhankelijk van zijn ouders. In goede handen.

Het is langs deze weg dat Optimus al haar personeelsleden dankt voor hun inzet in het afgelopen jaar in de wetenschap dat de aan OPTIMUS toevertrouwde kinderen ook bij hen in goede handen zijn.

Het College van Bestuur wenst u gezegende kerstdagen, een fijne jaarwisseling en bovenal een goed en gezond 2013 toe.

Deel dit artikel