Aantal Leerlingen

83

Directie

Conrad Sommerdijk

Onze dorpsschool is nauw verbonden met de collegascholen St. Lambertus en De Linde. Samen vormen wij een ‘kindlandschap’ in de driehoek Megen, Haren en Macharen. We vormen één team met één directeur en dezelfde inhoudelijke aanpak. 

Vanuit krachtenbundeling bieden we samen alle faciliteiten voor brede ontwikkeling, betekenisvol leren en passend onderwijs. Hoewel elke school zijn eigen dorpseigen kenmerken heeft, focussen we vooral op samenwerking vanuit gedeelde waarden. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten verantwoordelijkheid en eigenaarschap kunnen ervaren. Daarnaast willen we op alle niveaus verbondenheid realiseren. Partnerschap vormgeven met ouders en instellingen uit het dorp en samenwerken met collegascholen, kinderopvang en naschoolse voorzieningen. Om goed onderwijs te waarborgen, versterken we de lerende houding van onze professionals en wisselen we kennis uit tussen de 3 scholen.

Kinderen die onze school na groep 8 verlaten nemen regie over hun eigen leerproces en ervaren dat leren boeiend en leuk is. Ze zijn leergierig, kritisch en onderzoekend. – Wim Spijkerboer


Geef het door