Aantal Leerlingen

106

Directie

Céline Ploeger, locatieleider Jacqueline van Raaij

Wij bieden kinderen, in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, een veilige, rijke en uitdagende leeromgeving, gericht op een brede en evenwichtige ontwikkeling op sociaal emotioneel en cognitief gebied.

Samen met de ouders en andere partners in de opvoeding willen wij elk kind voorbereiden op een bij hun mogelijkheden passende plaats in het voortgezet onderwijs en daarmee indirect hun plaats in de samenleving. We hechten waarde aan een gedeeld en niet vrijblijvend partnerschap van ouders. Hiermee leveren we een bijdrage aan onze maatschappelijke opdracht en nemen we onze verantwoordelijkheid als opvoeder.

 

Onze kernwaarden zijn:

  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Plezier
  • Samenwerking
  • Vertrouwen

Geef het door