Kwaliteitszorg

10 juni 2022

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van de samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Iedere Optimusschool streeft ernaar om voor elk kind de juiste aandacht en de beste kwaliteit onderwijs te bieden.

Dit zijn de inleidende woorden uit de notitie Kwaliteitszorg. Op welke wijze binnen Optimus iedere dag wordt gewerkt aan kwaliteit en hoe we dat met elkaar vorm geven en monitoren wordt daarin heel toegankelijk beschreven.


Geef het door