LANDENMARKT OP JENAPLANSCHOOL LINDEKRING

Het schooljaar voor Jenaplanschool Lindekring is goed begonnen.
Vrijdag 16 september hebben alle stamgroepen het eerste project over ‘reizen’afgesloten met een drukbezochte Landenmarkt.

In de hele school.

In de hele schoolbruiste het van de activiteiten. De onderbouw en middenbouw hielden presentaties in hun eigen stamgroep. De kinderen van de bovenbouw hadden door de hele school kraampjes opgebouwd over o.a. Turkije, Griekenland, Egypte, China, België, Verenigde Staten, Frankrijk en natuurlijk Nederland. Naast de inhoudelijke informatie werd er gezorgd voor een mooie aankleding. Sommige kinderen hadden zelfs traditionele kleding of presenteerden smakelijke hapjes uit hun bestudeerde land.

Niet alleen leuk.

“Omdat de kinderen veel invloed hebben op hun eigen leerproces, zijn ze erg gemotiveerd om aan de slag te gaan,” vertelt Leon Houtvast, stamgroepleider van de bovenbouw. “Als stamgroepleiders leren we de kinderen omgaan met de informatie om hen heen. Daarnaast stellen we ook de nodige eisen op inhoudelijk gebied, zodat de kinderen weten welke zaken belangrijk zijn bij het bestuderen van een land. Natuurlijk springen in hun stands de onderdelen over cultuur het meest in het oog, maar ze hebben ook een studie gedaan naar bijvoorbeeld ligging, landschap, klimaat, bevolking en economie.”

Noot van de redactie:

Enkele foto’s van de landenmarkt vindt u hier:

http://www.lindekring.nl/pers/

Foto:  Sjulie Klee helpt broertje Daan bij het proeven.
Foto:  Alles over China, met Eva Swertz, Floor Ariaans en Merel Ariaans.
Foto:  Jim Trum en Wes Holla presenteren de Verenigde Staten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Leon Houtvast, stamgroepleider bovenbouw (leonhoutvast@lindekring.nl )

Deel dit artikel