Leraar 2020- een krachtig beroep

Ons beroep staat volop in de belangstelling van alle geledingen van onze maatschappij en overheid.

Iedereen is ervan overtuigd dat leerkrachten een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de volwassenen van morgen.

De beleidsnotities “Leraar 2020 – een krachtig beroep” en “basis voor presteren” schetsen een beeld van de ontwikkelingen die ingezet worden om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en te verbeteren.

Het meerjarenpersectief  van onze organisatie sluit aan bij de ambities die uitgesproken worden in deze notities.

Klik hier voor de notitie: leraar 2020 – een krachtig beroep!

Klik hier voor de notitie: basis-voor-presteren

Deel dit artikel