Maatschappelijke Adviesraad

Optimus hecht sterk aan de inbreng van het maatschappelijke veld  waarin de organisatie opereert. Voor een onderwijsorganisatie die zich wil legitimeren en zich wil kunnen verantwoorden is maatschappelijke verankering  immers essentieel. Los van de statutair bepaalde en formeel geregelde systemen waarbinnen zowel de raad van toezicht als het college van bestuur als “representant van de samenleving” kunnen optreden, heeft Optimus een  maatschappelijke adviesraad ingericht.

Kerntaak van deze raad is het adviseren van het college van bestuur over vraagstukken betreffende de koers van de organisatie en de  maatschappelijke inbedding van (het onderwijs op) de Optimus-scholen. Verder spiegelt de raad  het maatschappelijk presteren van de organisatie aan de ervaringen en aan de verlangens en behoeften van de samenleving. De raad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van ketenpartners en overige stakeholders  met deskundigheid op specifieke deelterreinen.

De leden van de maatschappelijke adviesraad zijn:

Voorzitter:
Alfred Kempe, Directeur voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Buitengewoon Venlo

Leden:
Mirjam van den Brand, (Ex) wethouder/openbaar bestuurder
Jan Wolsing, Onderwijskundige, trainer/adviseur primair onderwijs
 

Adviezen:
1. Advies Krimp, d.d. 29-01-13
2. Advies Passend Onderwijs, d.d. 24-02-13
3. Advies Identiteit, d.d. 22-10-13
4. Advies Integraal KindCentrum (IKC), d.d. 13-04-15
5. Advies Segregatie en Integratie, d.d. 01-07-15
6. Professionaliteit, d.d. 21-04-16
7. Persoonsvorming, d.d. 22-12-16
8. Kansenongelijkheid, d.d. 17-06-18


Geef het door