Marc van Baast neemt afscheid van OPTIMUS

Marc van Baast, de voorzitter van het college van bestuur van OPTIMUS, neemt aan het eind van dit schooljaar afscheid van deze onderwijsorganisatie.

Hij heeft tien jaar vanuit een sterke visie op onderwijs en vorming, inspirerend leiding gegeven.

Vertrouwen geven aan medewerkers en alle overige belanghebbenden bij onderwijs stond bij Marc centraal. Hij rekende er op dat zijn voorbeeld zou inspireren om ook met leerlingen zo om te gaan.

Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid.

Marc vindt dat er nu een fase is aangebroken om nieuwe uitdagingen te zoeken in zijn werkend bestaan.

Daar wenst de raad van toezicht Marc alle moed, wijsheid en succes bij toe.

De raad van toezicht beraadt zich de komende maanden op:

  • de opvolging van Marc van Baast. Zolang dat niet geregeld is, zal de heer Michel van den Berg de bestuursfunctie integraal uitoefenen; en op 
  • een passend afscheid van Marc.  

Over of bij beide ontwikkelingen zullen we u te gelegener tijd informeren of betrekken.

In een persoonlijke brief aan alle medewerkers van OPTIMUS laat Marc weten dat hij in goed overleg met de raad van toezicht tot beëindiging van zijn dienstverband bij OPTIMUS is gekomen. Deze brief leest u in de bijlage bij dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Drs. A.C.M. Daalmans,

voorzitter Raad van Toezicht
OPTIMUS primair onderwijs

Bijlage

Beste collega’s,

In ieder werkzaam leven ontstaan momenten die tot overdenking en het maken van keuzes leiden. Dat is bij mij gelukkig niet anders dan bij u.

De afgelopen maanden heb ik, naar aanleiding van zo’n moment, uitvoerig nagedacht over mijn huidige werk, de combinatie ervan met mijn andere bezigheden en het perspectief wat ik daaraan kan koppelen.

Dat heeft bij mij geleid tot de conclusie dat ik er goed aan doe om mijn werkzaamheden bij OPTIMUS te beëindigen en op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen.

De raad van toezicht stelt me gelukkig in de gelegenheid die zoektocht aan te vangen.

Terugblikkend op mijn tijd bij OPTIMUS overheerst tevredenheid en soms zelfs een beetje trots.

Trots omdat ik deel heb mogen uitmaken van de ontwikkeling van een groep van 33 scholen tot een professioneel functionerende onderwijsorganisatie.

Tevredenheid omdat ik kan constateren dat er kwaliteit geleverd wordt en OPTIMUS zich maatschappelijk volledig kan verantwoorden voor de inhoud van het onderwijs aan 6000 kinderen.

Dat ik daar samen met jullie aan heb mogen bijdragen, beschouw ik werkelijk als een groot voorrecht.

Ik wil jullie hier dan ook oprecht voor bedanken en hoop jullie allemaal persoonlijk de hand te mogen schudden tijdens mijn afscheid op een nog nader te bepalen datum.

Met vriendelijke groet,

Marc van Baast.

Deel dit artikel