Masterclass Anje Ros

Op 9 november jl. heeft Anje Ros, lector Leren en innoveren, een masterclass gegeven.
Het centrale thema Eigenaarschap paste als een handschoen bij de ontwikkelingen op de aanwezige scholen. Kijken naar de toekomst gerelateerd aan de praktijk van alledag leverde mooie gesprekken op. Actief leren, onderzoekend en ontdekkend leren, gepersonaliseerd leren, de termen zijn herkenbaar en vragen om nadere uitwerking.
Iedere school is daarop op zijn/haar eigen  manier mee bezig. De leerkrachten van de SBO zijn volop bezig met de leerdoelen en de stappen die leerlingen kunnen zetten. De mate van zelfsturing verschilt per leerling, de wijze waarop ze met elkaar samenwerken ook.
De inbreng van de leerkrachten verbonden met de input van Anje Ros leverde mooie gesprekken op.
Een goede bijdrage aan het verder doordenken van ‘Wereldonderwijs’.

Deel dit artikel