Masterclass Handelingsgericht werken en arrangeren

Noëlle Pameijer verzorgt masterclass Handelingsgericht werken en arrangeren. Nieuwe inzichten zijn verwerkt in de 7 uitgangspunten, te weten:

  • Doelgericht werken en evalueren
  • Onderwijs/opvoedbehoeften kind
  • Ondersteuningsbehoeften leraren en ouders
  • Wisselwerking en afstemming
  • Positieve factoren leerling, onderwijs & opvoeding
  • Samenwerking leerkrachten, leerlingen, ouders
  • Systematische werkwijze & transparantie

Er is gewerkt met de uitgangspunten aan de hand van opdrachten en casuïstiek. De afstemming met ouders is een wezenlijk onderdeel van HGW.

We doen al veel en zijn ons weer bewust van de wezenlijke stappen.

Deel dit artikel