MASTERCOURSES voor intern begeleiders.

Wil je jezelf verder professionaliseren in je vakgebied, maar niet direct een masteropleiding volgen? Dan zijn de mastercourses uit de Master Special Needs wellicht geschikt voor je. In een mastercourse volg  je zes bijeenkomsten van een thema uit de opleiding Master Special Educational Needs die je interessant vindt.

Met een mastercourse maak je een verdere stap op je professionaliseringsladder. Je neemt hiermee deel aan een activiteit op een geaccrediteerd masterniveau. Inhoudelijk gaat het om onderwerpen die actueel zijn en die een grote relevantie hebben voor de ontwikkelingen in uw werkveld en op je vakgebied. Bij mastercourses wordt bovendien nadrukkelijk een link gelegd met dat wat de wetenschap, nationaal en internationaal, hierin kan betekenen. Alle mastercourses worden ondersteund door een rijke elektronische leeromgeving die je voorziet van gevarieerde bronnen, oefenvormen en illustraties. Je kunt rekenen op 140 uur studielast. Daarvan besteed je zes dagdelen aan bijeenkomsten met een of meerdere docenten.

Een mastercourse kan altijd afgerond worden met een toets (een zgn. prestatie) waarmee je – op basis van de nieuw verworven kennis – een prestatie uitvoert in je eigen praktijk. Het certificaat dat je hierbij ontvangt kun je gedurende vijf jaar gebruiken voor het aanvragen van vrijstellingen bij een eventuele vervolgstudie. Ook kun je op deze manier de hele master SEN opbouwen.

De OPTIMUS Academie biedt de mastercourse ‘ Leren en professioneel handelen’ aan:

Inhoud:

Gedurende meer dan veertig jaar houden wetenschappers zich bezig met onderzoek naar de condities voor een optimaal leerproces (Houtveen, 2011). De onderzoeken onderscheiden volgens Houtveen (Houtveen, Brokamp & Smits, 2011) drie componenten die de kwaliteit van het onderwijs bepalen:

1.Het functioneren van de leraar

2. De school als systeem waarbinnen voorwaarden voor effectief leerkrachtgedrag en leerkrachtverwachtingen mogelijk worden gemaakt en ondersteund;

3. Leidinggevende aspecten m.b.t. het onderwijsleerproces als geheel.

Een groot aantal onderzoeksresultaten is op toegankelijke wijze samengevat door Marzano (2004, 2008) en Hattie (2009). De onderzoeksopbrengsten maken duidelijk welke interventies een bijdrage leveren aan het verbeteren van leerprestaties van kinderen. Al eerder concludeerde o.m. Hattie (2003) uit onderzoeksgegevens dat vooral leraren een forse invloed op de leerprestaties van leerlingen hebben.

In de mastercourse ‘Leren en professioneel handelen’ wordt op basis van wetenschappelijke literatuur onderzocht wat moet worden verstaan onder effectief pedagogisch- en didactisch handelen van leraren. Nagegaan wordt, welke leerkrachtvaardigheden ertoe doen en welk kennisniveau van leraren van belang is als het gaat om de ontwikkeling van leerlingen. Er wordt in deze mastercourse een duidelijke relatie gelegd tussen literatuur, praktijk en de eigen professionele ontwikkeling. Tijdens de bijeenkomsten komen de indicatoren aan bod, waarvan aangetoond is dat deze van invloed zijn op het realiseren van kwalitatief goed onderwijs.

Interesse? neem even contact op met Gerry Derks(g.derks@optimusonderwijs.nl).

 

Deel dit artikel