MR Start

14 januari 2019 om 19:30 - 22:00

Nieuw in de MR?

Met de nieuwe bijeenkomst MR start geeft u uw ontwikkeling als MR-lid direct een impuls. In één avond leert u de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk tegenkomt.

Na de cursus MR start…
- heeft u inzicht in de formele en informele positie van de MR
- kent u alle beginselen van het werk als MR-lid
- kunt u op een effectieve manier invloed uitoefenen op beleid

De volgende thema's komen aan bod:
- de verplichtingen in het medezeggenschapsreglement en -statuut;
- de instemmings- en adviesbevoegdheden van de geledingen;
- het jaarplan.

Programma:
19.30u Training
20.30u Pauze - koffie/thee
20.45u Training
21.45u Vragen
22.00u Afsluiting

Opgave:
Vóór 20 december 2018 bij de Optimus-academie opgeven

Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Bij een overschrijding van het maximum aantal deelnemers, geven we maximaal 2 deelnemers per MR de mogelijkheid om deel te nemen.

Locatie

BS Den Omgang

,

Routebeschrijving

Geef het door