De I-coach, ICT routeplanner van de 21 ste eeuw!

De afgelopen twee schooljaren zijn een aantal scholen in de gelukkige omstandigheid dat ze onze I-coach, Frank Reinders, in kunnen zetten op hun school. Daarnaast is Frank de aangewezen persoon om voor de Optimus academie de ICT cursussen te verzorgen. Uiteraard evalueren we regelmatig en vragen scholen en collega’s die de cursussen bezoeken naar hun ervaring. Gelukkig en naar verwachting blijkt uit de evaluatie verslagen dat zowel de scholen blij zijn met de ondersteuning als de collega’s die de cursussen met gemiddeld een 8,7 waarderen. Dat geeft ons het vertrouwen dat we op de goed eweg zitten met de implementatie van ICT op de scholen en daarmee gehoor geven aan het  Meer Jaren Perspectief (MJP) van Optimus.

Aan de vooravond van alweer het volgende schooljaar, veel scholen zijn al aan de slag met de formatieve invulling van het komende schooljaar, kijken ook wij naar het komende schooljaar. En dat is best lastig. Door krimp en bezuiniging zien we dat de formatieve rek op veel scholen is terug gelopen en, hoe jammer ook, de ambulante tijd van ICT coördinatoren onder druk komt te staan.

Wellicht dat de ondersteuning van onze I coach nu op het juiste moment komt. In deze lastige tijd toch kijken naar het verhogen van de kwaliteit op onderwijs middels het efficiënt inzetten van de ICT mogelijkheden. We hebben ook Frank gevraagd naar zijn ervaringen het afgelopen schooljaar. Hieronder zijn verslag.

Vroeger vlogen er nog walmen van schoolkrijt door het lokaal als de leerkracht het bord schoonveegde, maar tegenwoordig is dat niet meer. Digitale schoolborden, pc bij de leerkracht op bureau en computers langs de muren, op de gang of zelfs al laptops voor de kinderen vullen de school als ware ze er altijd al stonden. De basisschool wordt steeds digitaler.

Daarom ben ik het afgelopen schooljaar als ICT-onderwijsbegeleider, sommigen zeggen
I-coach [1], aan de slag geweest om meer OPTIMUS scholen te begeleiden om het meerjarenperspectief 2012-2016; “Over morgen” te verbinden aan de praktijk van alle dag, kortom hoe kunnen we met elkaar de ICT middelen die we tot onze beschikking hebben zo effectief mogelijk inzetten. Op een 8-tal scholen heb ik mijn kennis en kunde kunnen inzetten bij de onderwijskundige implementatie van ICT in het onderwijs. Dit naast mijn taak als groepsleerkracht van groep 6.
Daarnaast ben ik op de maandag (na)middagen namens de OPTIMUS academie aan de slag geweest om het ICT-vaardigheidsniveau te prikkelen voor de OPTIMUS collega’s.

Als I-coach heb ik de scholen op een planmatige manier met ICT aan het werk gekregen. Om tot de juiste doelstellingen te komen moet je eerst weten waar je nu staat als school/team. Ik ben op veel scholen dan ook begonnen met een zogeheten 0-meting. Samen met de ICT-coördinator en directie hebben we vervolgens een plan van aanpak opgesteld en doelen geformuleerd. Van herstructurering documentenstructuur, efficiënter omgaan met de tijd van de ICT’er tot het schrijven van een beleidsplan ICT t/m 2015.

Naast de directie en vooral de ICT-coördinator heb ik ook de leraren ondersteunt en gemotiveerd om met de digiborden, methodesoftware, skoolmates etc. te werken. Ik heb hiervoor o.a. trainingen aan leerkrachten gegeven m.b.t. ActivInspire, Prowise Presenter, Skoolcontrol en ik heb zelfs al een leerkracht (op leeftijd) aan het twitteren gekregen!
Ik heb een flink aantal I-lunches verzorgd (onder het genot van een lekker broodje tussen de middag op ontspannen wijze ICT-gerelateerde onderwerpen aan bod laten komen).
De reacties van de scholen zijn positief. Zij waarderen mij als inhoudelijk deskundig, een prettig persoon om mee samen te werken, in staat om goede uitleg te geven, duidelijk, fijne sparringspartner, sturend op het planmatig werken, in staat collega’s te prikkelen en te enthousiasmeren, steun in de rug voor de ICT-coördinator; ”… door Frank ontstaat er meer ICT beweging in de school.” Een uitspraak van een ICT coordinator: “…nu weet ik eindelijk wat er van mij verwacht wordt.”

De I-coach als spin in het web

 

Verder  hou ik de ICT-ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en praat er ook over met andere ICT-coördinatoren/i-coaches en collega’s.  21st Century Skills is momenteel een hot item. Het gaat dadelijk niet meer om “ICT leren te gebruiken”, maar om “ICT gebruiken om te leren”. En “de Ipadschool”…. die komt er al aan!

Genoeg te doen dus de komende jaren voor mij als I-coach!

Frank Reinders

Klik hier voor de afbeelding I-coach als spin in het web


[1] “De iCOACH vormt de verbindende schakel tussen het management en de leerkrachten. Waarbij de i staat voor innovatie, inspiratie en inbedding van ICT in het curriculum. De iCOACH heeft vaardigheden om het management van de school te adviseren en kan de implementatie van ICT begeleiden en ondersteunen.”

Deel dit artikel