Onderweg naar een nieuwe Koers

koerskinderenOptimus primair onderwijs werkt op dit moment aan het Koersplan. In dit plan geven we het strategisch beleid voor de komende jaren vorm.

Afgelopen periode hebben we met betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers gewerkt aan het ophalen van beelden en inzichten voor de School van de Toekomst. Beelden die we gebruiken om de Koers voor de toekomst van Optimus vorm te geven.Op 29 maart 2016 hebben we De Koersdag georganiseerd. Tijdens deze dag zijn leerlingen en ouders onder leiding van workshopleiders van Optimus in gesprek geweest over de School van de Toekomst.

Als opbrengsten heeft De Koersdag onder meer de ankerpunten voor de leerlingen en ouders opgeleverd. Diezelfde middag hebben ook de workshopleiders zich nog gebogen over de School van de Toekomst.

Op 13 april 2016 hebben we met een beperkt aantal medewerkers van scholen en het bestuurskantoor de ankerpunten voor de medewerkers opgesteld. Er werd een stevige dialoog gevoerd en er zijn krachtige ankerpunten geformuleerd.

Tot slot hebben directeuren op 21 april 2016 zich over De Koers gebogen. Tijdens dit overleg (DBO) hebben de directeuren en het bestuurskantoor middels een ‘Challenge’ gewerkt aan diverse opdrachten, met als doel te komen tot gerichte uitspraken over de School van de Toekomst. Gedurende de dag hebben een viertal deskundigen (afkomstig uit onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven) kritisch gereflecteerd op de uitkomsten. Mede door deze reflecties en inhoudelijke gesprekken werden de beelden voor de toekomst gedurende de dag steeds concreter en steviger.

ankerpunten

Dialoogborden: grijp je kans en denk mee!
bordkoers
Ongetwijfeld heb je ze al gezien: de dialoogborden. Aan de hand van deze borden worden deze weken op al onze scholen en ook op het bestuurskantoor gesprekken gevoerd over de eerste opbrengsten in de vorm van ankerpunten.
We nodigen jou uit mee te denken over De School van de Toekomst door input te leveren op de dialoogborden. De Toekomst van de School is ook jouw toekomst!

Hoe verder?

Komende weken gaan we alle opbrengsten bundelen tot de eerste richtinggevende uitspraken voor de toekomst voor Optimus. Deze eerste opbrengsten gaan we 25 mei bespreken in een overleg met het Koersteam en college van bestuur, aangevuld met enkele directeuren en leerkrachten. Diezelfde dag gaan we tijdens de vergadering van de GMR in gesprek aan de hand van de dialoogborden en inventariseren we belangrijke thema’s.
Alle verkregen opbrengsten gaan we vervolgens op 1 juni 2016 toetsen in een brede bijeenkomst met de belangrijkste betrokkenen bij Optimus. Het Koersplan dient goed verbonden te zijn met de scholen van Optimus. Via de directeur worden vanuit de school/omgeving dan ook personen gevraagd om deel te nemen aan deze toetsingsbijeenkomst. Daarbij sluit van iedere school in ieder geval een leerkracht en ouder aan. Daarnaast denken we aan belangrijke partners zoals: opvang, gemeente/dorpsraad (ambtelijk/bestuurlijk), ondernemer of onderwijs (bv. VO).
Ook vanuit het bestuurskantoor worden betrokkenen uitgenodigd.

Komen tot een vastgesteld Koersplan

In de loop van juni schrijven we dan de tekst van het Koersplan verder uit. Het spreekt voor zich dat meerdere personen worden betrokken bij het beoordelen van deze tekst. Nadat de tekst in concept is goedgekeurd door het College van Bestuur, volgen de stappen in de richting van de Raad van Toezicht en GMR. Alle stappen in het proces zijn door Onderwijs Maak je Samen gefilmd.

Deze film zal in première gaan tijdens de Optimusdag van 5 oktober 2016.

Deel dit artikel