Onderwijs op afstand - door de ogen van Janneke Jans

5 mei 2020

Naam: Janneke Jans

School: De Bolster

Functie: Leerkracht groep 7,8 en ib (1 dag)

Werkzaam in het onderwijs: 19 jaar

Thuissituatie: Samenwonend, vriend werkt niet thuis.


Janneke is positief en ondernemend. Normaal gesproken gaat ze er graag op uit, samen met haar vriend met hun camper of gezellig naar festivals. Het ondernemende komt ook goed naar voren in het gemeenschapsleven in het dorp waar ze woont, ze is betrokken bij verschillende organisaties en daarnaast ook nog eens heel sportief. En dan nu, nu zit je opeens thuis en moet je je energie anders gaan inzetten.

 

“Lesgeven op afstand is een uitdaging, maar ik zie alles eigenlijk altijd al een uitdaging,” zegt Janneke. Ze vindt het leuk om nieuwe dingen uit te proberen en dat is niet verkeerd in een periode als deze. Janneke bouwt ook heel bewust leuke momenten in, zoals het vieren van een verjaardag: “De hele klas komt via videobellen bij elkaar, we zetten een gekke muts op of zonnebrillen, sommige kinderen hebben vlaggetjes op de achtergrond en dan zingen we een lied. Je moet als leerkracht echt investeren in zulke momenten, dat zorgt voor blijdschap en verbinding.”

Grote kinderen

Janneke ziet dat deze vorm van onderwijs wel iets praktischer is in de bovenbouwklassen: “De kinderen werken over het algemeen vrij zelfstandig. In mijn groep 7/8 heeft ieder kind ook een eigen telefoon, ik heb met de ouders afgesproken dat ik hun kinderen via WhatsApp kan benaderen. Dit houdt de lijntjes kort en zorgt dat ik snel en makkelijk contact heb met mijn hele klas.” Social Schools wordt ook veel gebruikt. “Wat wel lastig is met de groep 8 is dat je nu de afrondende fase in gaat. Ik wil ze zo graag een fijn afscheid geven, hoop echt dat dat nog mogelijk is, klassikaal.” Dat de eindtoets geen doorgang heeft kunnen vinden ziet Janneke niet als een groot probleem. “De kinderen hebben hun adviezen allemaal al gehad en ik heb ze ook in het verleden zelden bij hoeven stellen.”

Janneke werkt met instructiefilmpjes, als haar leerlingen extra uitleg nodig hebben geven ze dat aan. Janneke laat vervolgens aan de klas weten hoe laat de extra uitleg is en wie het nodig heeft checkt in. De opdrachten die zijn afgerond worden via Google Classroom gedeeld, zo kan ze direct nakijken en feedback geven. Ze merkt ook dat de ouders van haar leerlingen goed hun verantwoordelijkheid nemen.

Weer terug in de schoolbanken

“Als we de kinderen weer in de klas hebben, het liefst allemaal tegelijk, dan moet je echt gaan achterhalen of ze deze periode echt alles goed begrepen hebben. Ik denk wel dat er herhaling moet komen of nieuwe instructie.” Janneke gaat ervanuit dat dat allemaal wel te organiseren is. De Bolster is wat dat betreft een overzichtelijke school, met 100 leerlingen. “We zijn gelukkig ook geen kinderen kwijt.” Het anderhalvemeteronderwijs is in de bovenbouw makkelijker te realiseren dan in onderbouw. “Ik denk liever in mogelijkheden dan dat ik kijk naar wat allemaal niet kan. Voor verschillende kinderen is het ook echt heel fijn dat ze weer in een groep kunnen werken waar iedereen met hetzelfde bezig is. Er wordt geregeld aangegeven dat het lastig concentreren is als je familieleden allemaal met andere dingen bezig zij en jij je eigen schoolwerk moet maken.”

Er zijn voor elkaar

Er ontstaan in deze crisistijd mooie initiatieven, ook in de groep van Janneke. Zo is er een ouder die werkt met mensen die herstellend zijn van Corona. De klas heeft tekeningen gemaakt voor die mensen. Dit zorgt voor verbondenheid. “We moeten het samen doen en elkaar helpen” Zoals met alles gaat Janneke ook nu uit van het positieve, zo zijn de musicalboekjes uitgedeeld en de rollen zijn verdeeld via videobellen. Natuurlijk weten we niet of de musicals dadelijk doorgang kunnen vinden maar het zorgt nu in ieder geval al voor plezier.

 

“Contact houden is zo belangrijk, juist ook in de kleine dingetjes. Kinderen laten weten dat je er voor ze bent. Doe af en toe iets geks of raars, zodat ze gaan lachen en zich belangrijk voelen.”


Geef het door