Onderwijs op afstand - door de ogen van Manon van Summeren

4 mei 2020

Naam: Manon van Summeren

School: Klim Op, Megen

Functie: Leerkracht groep 8

Werkzaam in het onderwijs: 2 jaar

Thuissituatie: Alleenwonend, gaat binnenkort samenwonen, partner werkt niet thuis.

 

Manon staat voor groep 8, een cruciaal jaar in het basisonderwijs. Gelukkig hadden alle kinderen hun schooladvies al voordat het afstandsonderwijs werd ingezet. “Je weet dat ze volgend jaar op de goede plek zitten, en dat is fijn”, zegt Manon. Het contact met de klas vindt nu plaats via Google Meet en Google Classroom en dat is belangrijk, het doet de kinderen goed om elkaar te zien.

Manon mist zelf ook de regelmaat, het contact en de structuur. De eerste weken werkte ze thuis, aan de keukentafel. De laatste twee weken is ze, naast het inchecken bij de leerlingen, ook echt live les aan het geven via Google Meet. Het herhalen van de stof heeft deels plaatsgemaakt voor nieuwe stof. “Het geven van live-instructie werkt gewoon fijner als ik in de klas ben en dus ben ik sinds twee weken weer heel regelmatig op school. Ook is het prettig om collega’s te zien, even te kunnen overleggen”, aldus Manon.

Positieve ontwikkeling

In de eerste plaats is de Coronacrisis natuurlijk een ramp voor de samenleving en het doet het onderwijs ook meer kwaad dan goed. Toch maakt Manon zich geen hele grote zorgen: “Op didactisch gebied lopen kinderen achterstanden op, als we kijken naar wat methodes van ze verwachten, maar omdat alle kinderen dat straks hebben, is het makkelijker om één aanpak te ontwikkelen en daarmee aan de slag te gaan.” Het is tijd waarin ook veel geleerd wordt. Zo worden direct de ICT-vaardigheden benoemd. Leraren en kinderen maken flinke stappen en dat is positief. “Leerkrachten die eerder bijvoorbeeld nog nooit met Google Classroom hebben gewerkt, leren nu om er mee aan de slag te gaan,” zegt Manon. En ze ziet meer positieve kanten: “Het geven van een online instructieles is rustiger. Kinderen die niet aan het woord zijn, hebben hun microfoon uitstaan. Ze reageren daardoor ook minder op elkaar. Bovendien word je heel kritisch op hoe uitgebreid je instructieles moet zijn, de tijd wordt efficiënter benut.” Natuurlijk kan online lesgeven het samenzijn in de klas niet vervangen. Kinderen missen het contact met elkaar en met de leraar. Sommige leerlingen vinden het heel vervelend dat ze niet makkelijk even iets kunnen vragen. “Het ontbreken van de mogelijkheid om iets direct te vragen zorgt voor frustratie en dan laten ze een vraag sneller liggen, dat is jammer.”

Online samenzijn

Dat Google Meet het echte contact niet vervangen, betekent niet dat het niet voor mooie momenten kan zorgen. “Ik heb al heel wat ouders gezien die de juf ook even willen begroeten en alle huisdieren zijn ook al in beeld geweest.” Woensdag 15 april zou de eindtoets Route 8 gemaakt worden, ondanks dat de toets niet doorging heeft Manon wel even de tijd genomen om er iets leuks van te maken. “Er zijn heel veel leuke spellen mogelijk, zoals Raad het geluid, Raad het liedje en Ren je rot, waarbij de leerlingen voorwerpen in huis moesten verzamelen. De kinderen zijn blij om elkaar te zien, een enkeling vindt deze vorm van contact maken makkelijker dan live contact maken. Het geeft nieuwe mogelijkheden voor bepaalde kinderen, de digitale drempel is voor hen soms lager dan het live contact.”

De toekomst

Manon is erg benieuwd wat de vervolgstappen zijn, hoe je het anderhalvemeteronderwijs inricht. Het is in ieders belang dat er solide oplossingen komen. Voor nu zijn er gelukkig ook aspecten die extra gewaardeerd worden. “Er zijn veel onzekerheden en dan is het wel heel fijn dat je als leraar wel baanzekerheid hebt, dat is in ieder geval een zorg minder”, zegt Manon. “Ik denk ook dat veel ouders het vak leraar veel meer zijn gaan waarderen, ze zien nu hoe lastig het kan zijn om je kind te motiveren om schoolwerk te maken en het ook nog eens goed uit te leggen. We roeien nu allemaal met de riemen die we hebben, maar iedereen zal blij zijn als we weer terug kunnen naar de lessen in klaslokaal.”

 

Een goede schoolleider is in ieder geval heel belangrijk, juist ook tijdens deze crisis. De Klim Op heeft sinds een aantal maanden een nieuwe directeur, gelukkig pakt dat heel goed uit. “Hij steunt ons echt en hij vindt het belangrijk dat ieder zijn eigen weg vindt”, geeft Manon aan. “We komen allemaal een heel eind door begrip te hebben voor elkaar.”

 

 

 


Geef het door