Onderwijs verdient beter


Elk tijdsgewricht kent zijn eigen symbolen, cultuurkenmerken en trends. De huidige tijd kenmerkt zich onder meer door dynamiek, drukte, prestatienadruk, scoren, oppervlakkigheid en ongewisheid. Daar valt prima mee te leven. Geluk ontstaat immers door andere en veel mooiere dingen nietwaar? Maar als ik in verkiezingstijd al deze kenmerken gecomprimeerd in een debat van lijsttrekkers voor m’n kiezen krijg, dan moet ik even slikken. Politici die als een soort moderne gladiatoren aan dit ‘volksvermaak’ mee moeten doen, ik betreur ze.

Het valt me op dat in de vele oneliners, de woorden educatie, onderwijs voor de toekomst, leren, kinderen, studenten en leraren niet voorkomen. Eigenlijk raar. Onderwijs in Nederland staat voor zo’n 29 miljard op de rijksbegroting. Het is een van de grootste maatschappelijke investeringen die gedaan worden. En de kwaliteit van onderwijs, die investering van ongeveer 29 miljard waarvan er 9,9 miljard naar het PO gaan, heeft een directe invloed op het toekomstig bruto nationaal product.

Ik denk dat de radiostilte met betrekking tot het onderwijs te maken heeft met een soort gevoel van vanzelfsprekendheid in dit land. Onderwijs is er en zal er altijd zijn. De werkers in het onderwijs zijn betrouwbaar, rustig, loyaal. Ze zijn er elke dag en ze zullen geen maatschappij ontwrichtende toeren uithalen als ze hun belangen kracht bij willen zetten.

Vier weken geleden ontmoette ik een groep leraren die verwoordde wat de meesten van ons in de branche wel weten. Het zelfbewustzijn mag wel een tikje meer zijn. We hebben genoeg om trots op te zijn. We doen er toe, en niet zo’n beetje ook. En uit deze groep ontstond een initiatief: “PO in actie”. In no time werden tienduizenden ( van de 110.000 leraren PO) vriend van deze actie op facebook. De leraren maken zich hard om het salaris voor leraren PO gelijk te trekken aan dat van de leraren VO. En terecht. Het is iets wat mij al jaren dwarszit. Ik gun de tweedegraadsleraren VO hun salarisschaal die start met niveau LB. Maar waarom zijn leraren basisonderwijs die dezelfde Bachelor of Education kwalificatie hebben 1 schaal lager (LA) ingeschaald? Niemand die het uit kan leggen. Ook ik niet. Het is terecht dat de beroepsgroep opkomt voor haar beloning. En zeker nu, nu er tekorten aan leraren dreigen te ontstaan, is een betere betaling voor leraren basisonderwijs evident.

Ondertussen vechten de politici hun robbertjes uit. Welk kabinet er komt na de verkiezingen, kan niemand , maar dan ook werkelijk niemand bevroeden. Maar het onderwijs gaat door. Met elan, met toewijding, maar ook met naar ik hoop een mate aan volharding in de eisen die “PO in actie” stelt. We zullen het zien.

Over de auteur

Harrie van de Ven (1958, Helmond) is zijn loopbaan lang werkzaam in het onderwijs. Hij startte ooit als leraar op de basisschool. Harrie studeerde Pedagogiek en Onderwijskunde. Na een periode in de basisschool werkte hij ondermeer als procesmanager Weer Samen Naar School, Consultant en Trainer, directeur Magistrum, directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie, waarin ondermeer de 5 Fontyspabo’s zijn ondergebracht. Sinds september 2015 werkt Harrie weer in het basisonderwijs als bestuursvoorzitter van Optimus Primair Onderwijs. Circa elke twee weken is de nieuwe blogpost ook te volgen op Twitter.

Deel dit artikel