Onderzoek 5 gelijke dagen model

Optimus voert als eerste een onderzoek uit naar de wijze waarop leerlingen van Optimus het 5-gelijke dagen model beleven en ervaren.

Steeds vaker geen scholen over tot het invoeren van het 5-gelijke-dagen model. In veel veel gevallen op basis van argumenten van leerkrachten en ouders. Maar hoe leerlingen het 5-gelijke-dagen model ervaren was tot op heden nog niet onderzocht. We weten uit de literatuur dat welbevinden van leerlingen, positieve school beleving samenhangt met schoolprestaties. Onder leiding van Gerda Geerdink (Kenniscentrum Kwaliteit van leren HAN) is een onderzoek opgezet onder alle scholen van Optimus die het 5-gelijke-dagen model hebben ingevoerd (12 in getal). Er is aan alle kinderen van groep 5 tot en met 8 een vragenlijst voorgelegd en er is op een drietal scholen onder leiding van drie betrokken studenten de opdracht tot een opstel uitgezet. Op basis van de data uit beide methoden kan de conclusie getrokken worden dat kinderen zich prettig voelen op school en in de klas en dat het 5-gelijke-dagen-model daaraan bijdraagt. De kinderen vinden het met name fijn om om twee uur vrij te zijn en tussen de middag op het schoolplein te spelen. Over het algemeen scoort groep 5 op de vragenlijst iets hoger dan groep 8; bij de opstellen zijn deze verschillende niet zichtbaar. Onder de betrokken scholen van Optimus zien we een vergelijkbaar beeld.
Opvallend is dat 1/3 van de leerlingen liever thuis eet, omdat ze dat gezelliger vinden en het eten meer bijzonder is. Het tempo is voor een kleine groep leerlingen ook een aandachtspunt. Deze onderdelen uit de opstellen corresponderen met de vragenlijst waarbij het item dat vraagt naar het eten op school de relatief laagste score heeft.
Het heen- en weer fietsen vinden leerlingen vooral vermoeiend, ze maken geen opmerkingen over het verkeer, wat in de literatuur als argument wordt genoemd. De regelmaat in de structuur van de dag wordt als positief ervaren, dit komt overeen met de literatuur.

Het onderzoek vormt een goede aanvulling op de monitor nieuwe schooltijden die met name ouders en leerkrachten bevraagt op hun bevindingen met het nieuwe schoolmodel.
Kinderen vinden de meeste aspecten van het 5-gelijke-dagen-model prettig en zullen dus snel wennen aan de nieuwe situatie. Het model draagt positief bij aan het welbevinden van kinderen op school. Aansluitend bij het uitgangspunt dat kinderen beter presteren als ze zich goed voelen op school is overstappen naar het 5-gelijke-dagen-model een goede ontwikkeling.

 

Deel dit artikel