Onderzoek binnen Optimus

Optimus investeert in het uitvoeren van onderzoek.
Dat doen we om kennis te ontwikkelen en kennis te verspreiden.

Centraal staat:
– Hoe kunnen we met behulp van onderzoek in de dagelijkse praktijk komen tot meer kennis over die praktijk en daardoor tot beter onderwijs?
– Hoe kunnen we met behulp van onderzoek meer inzicht krijgen in organisatievraagstukken en daarmee het beleid versterken?

Ieder jaar voeren we onderzoek uit en is er de mogelijkheid om nieuw onderzoek aan te vragen.

Onderzoek in het schooljaar 2015-2016

Op organisatieniveau:

 • Vervolgonderzoek op het 5-gelijke dagen model naar het welbevinden van leerkrachten en de concentratie van leerlingen in de onderbouw.

Op schoolniveau:

 • Actie-onderzoek naar Differentiëren op maat: onderzoekend school verbeteren leerkrachten Optimus in samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen (start in november – presentaties juli)
 • Praktijkonderzoek naar Verbeteren taalonderwijs
  leerkrachten Optimus in samenwerking met de HAN
  (start in oktober – afronding juni)
 • Doorbraakproject Onderwijs en ICT: Daltonscholen Optimus in samenwerking met Palet in Almere gericht op het ontwikkelen van een dashboard voor leraren

Onderzoek in het kader van een masterstudie:

Hier willen we graag de onderzoeken opnemen die Optimus-leerkrachten uitvoeren in het kader van een master-studie.
Geef je naam – school – studie – onderzoeksonderwerp (korte omschrijving) door aan Ingrid Veeke (i.veeke@optimusonderwijs.nl).

Onderzoeken uitgevoerd in het schooljaar 2014-2015

Op organisatieniveau:

 • Onderzoek naar de wijze waarop leerlingen van Optimus
  het 5-gelijkedagen model beleven en ervaren – mei 2015
 • Leren en lesgeven met ICT in het basisonderwijs Optimus Primair Onderwijs – schooljaar 2014-2015 – beginmetingen (iXperium) – juni 2015

Op schoolniveau: voorbereidende werkzaamheden voor onderzoek in 2015-2016

 • Voorstel Differentiëren op maat – NRO-aanvraag kortlopend onderwijsonderzoek – i.s.m. RUN (afgewezen mei 2015).
 • Voorbereidingsbijeenkomsten onderzoek Differentiëren op maat
 • Voorbereidingsbijeenkomsten onderzoek Verbeteren taalonderwijs

Onderzoek in het kader van een master-studie:

 • Van ‘in de greep gehouden’ worden naar ‘grip krijgen’
  Handelingsonderzoek ten behoeve van schoolontwikkeling door Jack Daalmans (directeur de Waai)

Heb jij afgelopen schooljaar ook een onderzoek uitgevoerd in het kader van een master-studie?
Wil je je onderzoek beschikbaar stellen aan je collega’s?
Geef je onderzoeksrapport door aan Ingrid Veeke (i.veeke@optimusonderwijs.nl).

Onderzoeken in het schooljaar 2016-2017

In januari 2016 maken we de nieuwe onderzoeksagenda voor het schooljaar 2016-2017.
Heb je een onderzoeksonderwerp, of zou je zelf graag een onderzoek uitvoeren?
Bedenk dan dat het onderzoek aan een aantal criteria moet voldoen:

 • Het onderzoeksonderwerp past bij (een van) de speerpunten van beleid
  • Opbrengsten in brede zin
  • Verbeteren en vernieuwen van het onderwijsleerproces
  • Professionaliseren
  • Ouderbetrokkenheid
  • Regionale samenwerking
 • Er is geen recent onderzoek naar gedaan
 • Het is uitvoerbaar in de praktijk: organisatie of schoolniveau
 • Er is een relatie met een kennisinstituut (pré)
 • Resultaten zijn overdraagbaar (minimaal binnen Optimus)

In december komt een aanvraagformulier op de website beschikbaar waarop onderwerpen en aanvragen geplaatst kunnen worden.

Deel dit artikel