“Ons vak is wel degelijk vet en cool”

Leraren komen zelf in actie tegen het tekort aan collega’s. Ze gaan voorlichting geven aan havisten en vwo’ers op de middelbare scholen in het Land van Cuijk, Leerkrachten van basisscholen uit het Land van Cuijk gaan middelbare scholen in deze regio bezoeken om havisten en vwo’ers voor het vak van leraar te interesseren.

Nieuwe aanwas van juffen en meesters is ook in het noordoosten van Brabant hard nodig, ondanks de bevolkingskrimp en daardoor minder aanwas van kinderen voor basisscholen. Omdat veel leerkrachten met pensioen gaan – in dit deel van Brabant is ruim een kwart van de leraren 55-plus – en het aantal afgestudeerden aan lerarenopleidingen gedaald is, neemt het aantal openstaande vacatures alleen maar toe. Landelijk loopt dit in 2020 op naar ruim 4.100 fte (arbeidsplaatsen). In Noordoost-Brabant, waartoe het Land van Cuijk behoort, stijgt dit dan naar 147 fte. Dat heeft het Arbeidsmarktplatform PO, kenniscentrum over de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, laten berekenen.

Een doekje voor het bloeden zijn de jongste inschrijfcijfers van de pabo’s, waar je opgeleid wordt tot leerkracht in het basisonderwijs. Na jaren van krimp hebben zich de voorbije zomer meer meiden en ook jongens aangemeld. De pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen noteerde een groei van 6 procent.

Het regionale plan om met extra voorlichting het vak van leerkracht te promoten, komt uit de koker van Harrie van de Ven, voorzitter van het college van bestuur van Optimus in Cuijk. Ook Peelraam en Invitare, de twee andere grote scholenkoepels, hebben het inmiddels omarmd.

Marijke Devillers

 

Marijke Devillers, directeur van Onze Bouwsteen in Beugen, is projectleider. Ze beseft dat er een zware taak ligt. ,,Het valt nu al niet altijd mee om bij ziekte snel goede vervangers te vinden.”

 

Stakingen

Als onderwijzers op basisscholen de laatste maanden in het nieuws komen, is het door stakingen. Voor 12 december is alweer een nieuwe stakingsdag in het basisonderwijs aangekondigd. ,,Ja, we hebben juist nu met een hoger salaris en minder werkdruk iets te bevechten. Maar het is in ons vak echt niet alleen kommer en kwel.” De leuke kanten aan het vak wil Devillers zelf graag overbrengen op potentiële nieuwe docenten. Te beginnen vrijdag op het Elzendaalcollege in Boxmeer. Het Merletcollege en Metameer hebben het verzoek van Devillers om langs te komen, vooralsnog naast zich neergelegd. Devillers: ,,Ze zien het belang er wel van in. Maar het past op dit moment, is me verteld, even niet in hun onderwijsprogramma.”

Leerkracht zijn anno 2017 is volgens Devillers wel degelijk nog hartstikke leuk. ,,Je moet wel met mensen kunnen omgaan en flexibel zijn. Elke dag is anders. Je draagt kennis over aan jonge mensen, je bent betekenisvol voor hen en de maatschappij.”

 

‘Ons vak is wel degelijk vet en cool’

   Bart Könings

De 36-jarige Bart Könings uit Gennep offert er maar wat graag zijn vrije vrijdagavond voor op. Om eind deze werkweek naar het Elzendaalcollege in Boxmeer te gaan om tieners warm te maken voor het vak van juf en meester. Könings, twaalf jaar in het vak, is alweer zeven jaar leerkracht op basisschool De Bakelgeert in Boxmeer. Hij geeft nu les aan groep zes en zeven.

 

Waarom doet u mee aan deze nieuwe wijze van het vak promoten?

,,Omdat ik dit belangrijk en hard nodig vind. Maar ook omdat ik het leuk vind. Er is namelijk ook nog een ander beeld van het vak van leerkracht. Ja, er is werkdruk en ja, we krijgen vergeleken met docenten in het voortgezet onderwijs veel te weinig betaald. Daarom staken we ook voor betere arbeidsvoorwaarden.

” Wat is dat andere beeld dan? Waarom is het vak volgens u toch nog leuk? ,,De pabo is echt niet de knip- en plakopleiding waarvoor menigeen die aanziet. Het is een brede opleiding met veel aandacht voor pedagogiek en didactiek. Als leerkracht sta je midden in de maatschappij. Je krijgt zo de kans met een groep jonge mensen te werken. Ieders sterke kanten helpen ontwikkelen in een veilige omgeving. Geen dag is hetzelfde. Je bent van grote waarde voor deze kinderen.”

Könings’ eerste baan was in Siebengewald voor een klas van liefst bijna 40 kinderen. Als kind wist hij niet wat hij later wilde worden. Een studie management economie en recht op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen brak hij af, omdat het ‘niks’ voor hem bleek. ,,Van mijn omgeving kreeg ik de vraag of leerkracht zijn niet wat voor me was. Ik kon immers, werd me verteld, goed omgaan met kinderen. Ik heb toen de driejarige, versnelde pabo gedaan. Tja, ik ben ook een streber…”

Wat hoopt u aan de komende extra voorlichtingsrondes voor havisten en vwo’ers over te houden? ,,Ik hoop dat leerlingen van het Elzendaalcollege na onze voorlichting een beter beeld hebben van hoe een dag in het basisonderwijs eruit ziet. Ik nodig degene die dat willen ook van harte uit om eens met eigen ogen te komen zien hoe het er op een school aan toe gaat. Dan zie je ook hoe veelzijdig het vak is. Dat het, om het zo maar eens te zeggen, wel degelijk vet en cool is.”

Bron: Gelderlander 16 november van: DENNIS GREIJN

 

Deel dit artikel