ONTMOET en BEWEEG; OPTIMUSdag 2014

Jazeker, het is al weer zover: 26 maart, de OPTIMUSdag: ONTMOET en BEWEEG. Alle OPTIMUS medewerkers komen naar Fitland in Mill om elkaar te ontmoeten én in beweging te blijven. Er zijn veel OPTIMUS collega’s die deze dag hun expertise gaan inzetten en willen delen met alle collega’s.  Er zijn drie workshoprondes. Na de workshoprondes komen we in BEWEGING. Onder het genot van een drankje willen we de OPTIMUSDAG rond 16.00 uur afsluiten.  

 

Jeroen Smits

Workshop 1

ICT

Ik ben sinds 1999 werkzaam in de bovenbouw, momenteel werkzaam op “Het Telraam” in Oeffelt. Ik ben een echte DOENer. Ik gebruik ICT-tools in de praktijk en zie wat dat met kinderen doet.

-Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
-Op zoek naar praktijkvoorbeelden?
-Morgen al aan de slag willen met ICT?
-Zien wat ICT met kinderen doet?

 

Ik vertel waar ICT mij én de kinderen heeft gebracht. Deze dag zijn er 2 speciale gasten.

Laten we elkaar ontmoeten In Real Life en later wellicht online.

 

Workshopleider: Jeroen Smits

 

Workshop 2

Critical Skills

Opbouw
 • Korte inleiding werkconcept Critical Skills
 • Activiteit Challenge

Doel van de activiteit:

 • Het ontwerp sluit aan bij de behoeften en capaciteiten van de leerlingen
 • Er wordt gebruik gemaakt van Ervaringsleren en de Leerloops
 • Er wordt gebruik gemaakt van tools die de leerlingen ondersteunen, helpen bij hun werk
 • Er is aandacht voor de ontwikkeling van het collaborative leren in de “community”, groep
 • Er is bewuste aandacht voor kwaliteitscriteria
 • Er wordt altijd ingezet op Sleutelvaardigheden met bijpassende gedrag/houding en eventueel attitude
 • Challenges doen een beroep op zelfsturing, eigenaarschap, oog hebben voor kwaliteit, ethisch karakterontwikkeling, nieuwsgierigheid en verwondering, community-zin.

Workshopleiders: Het critical skills team:

Marjolein Thijssen, Helma Böhmer, Hella Kuijpers, Gerda Haerkens, Ria Verdellen, Penny Philips, Lia van Grinsven, Anja Selten, Elske Linders

 Juliette Martin

 

Mieke van Veghel

Workshop 3

Klassenmanagement in “bijzondere” combinatiegroepen;

Op veel scholen wordt er gewerkt met combinatiegroepen. Werken in een combinatiegroep doet een extra beroep op je organisatorische-, pedagogische- en didactische vaardigheden. De workshop “klassenmanagement in reguliere combinatie- en “bijzondere” combinatiegroepen” is bestemd voor leerkrachten die hun vaardigheden op het gebied van klassenmanagement in een combinatiegroep willen vergroten.

Tijdens deze workshop delen wij met jullie onze ervaringen in combinatie- en de “bijzondere” combinatiegroepen. Naast het klassenmanagement in reguliere combinatiegroepen als 5-6, 7-8 etc. kun je hierbij denken aan het klassenmanagement in een groep 1-2-3-, 4-5-6-, 6-7-8- of zelfs een 4-8-combinatie.

Hoe organiseer je een instructie? Hoe maak je een planning? Wat doe je met een kind die een specifieke zorgbehoefte heeft? We willen jullie praktische handvatten bieden, zodat je direct aan de slag kunt in je eigen (combi-)groep.

Workshopleiders: Juliette Martin en Mieke van Veghel

 

 

Bart van Loon

Workshop 4

Vraag of geef eens….Feedback

We weten dat feedback geven en ontvangen heel belangrijk is voor de ontwikkeling van leerkrachten in een professionele school. Als leerkracht ben je immers de cruciale factor in de kwaliteit van het onderwijs. Maar hoe vaak dóen we het ook? Vraag jij wel eens om feedback

Deze workshop geeft je paar praktische handvatten, die je vervolgens in allerlei situaties kunt uitproberen. Je leert hoe je spannende dingen tóch kunt zeggen, zodat je er niet mee blijft rondlopen, maar samen werkt aan verbetering.
Vind je het spannend om feedback te krijgen, maar wil je je wel graag ontwikkelen? Realiseer je dat dit ook een kans is om te laten zien wat je kunt. Oefenen kan in deze workshop. Dat levert je vast een nieuw inzicht op!

De workshop start met een korte, praktische inleiding. Daarna kies je uit verschillende oefensituaties die uit de praktijk komen. Neem vooral ook jouw eigen vragen en ervaringen mee. De workshop wordt gegeven door trainers van Impuls, bureau voor oplossingsgerichte training en coaching.

Workshopleider: Bart van Loon

 

Hetty Meulensteen

Carien van Duijnhoven

Workshop 5

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is de laatste jaren veel in het nieuws geweest. Optimus heeft veel geïnvesteerd in deskundigheid van leerkrachten en kansen voor kinderen. Dat heeft geleid tot o.a. een aantal plusklassen en de Leonardoschool.

In deze workshop richten we ons op het jonge kind. In alle groepen 1-2 zitten een aantal slimme kinderen, ofwel kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. We komen in een aantal stappen van signaleren tot een verrijkingsaanbod. We gaan daadwerkelijk aan de slag met verrijkingsopdrachten voor jonge kinderen.

Workshopleiders: Carien van Duijnhoven, Marjolein van den Berg en Hetty Meulensteen MSc

 


Els de Marcas

Workshop 6

Aandachttraining

Mindfulness in de klas.

‘Mag ik even jullie aandacht’
‘Waar ben je met je gedachten?’
‘Houd je hoofd erbij!’

Bekende uitdrukkingen voor ons allemaal. Het is voor kinderen in dit digitale tijdperk extra lastig om zich af te sluiten voor de veelheid aan prikkels. Chaos in het hoofd, brengt chaos in het kastje én in het schoolwerk. Aandachttraining helpt kinderen oplettend te zijn, op het juiste moment.

In deze workshop leer je praktische oefeningen in aandachttraining voor kinderen vanaf groep 5. Regelmatig oefenen met mindfulness brengt focus, helderheid en rust in de klas. In mijn werk met kinderen merk ik dat ze ontspannen en opmerkzaam worden: “Het wordt zo lekker rustig in mij, dan kan ik beter nadenken”. Of: “Ik kan nu beter opletten”. En: “Ik kan veel sneller beginnen met mijn werk”. Aandachtig zijn is echt doen wat je doet. Dan lukken de dingen beter – in minder tijd!

Workshopleider: Els de Marcas


Inge Reinders

Suzanne Bergers

Workshop 7

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid en misschien wel de belangrijkste die leerlingen zich tijdens de basisschoolperiode eigen moeten maken.

De vraag is op welke wijze het meest effectief bijgedragen kan worden aan het ontwikkelen van die leesvaardigheid.

Om een goede begrijpend lezer te worden start je met het oefenen van deze leesvaardigheden in groep 1.

Wilt u meer weten over het begrijpend leesonderwijs, kom dan naar deze workshop.

U gaat:

 • Zelf nadenken over het begrijpend leesonderwijs
 • Uw achtergrondkennis vergroten
 • Praktische tips ontvangen waarmee u morgen aan de slag kunt
 • Praktijkvoorbeelden zien

De workshop wordt gegeven door Inge en Suzanne. Wij zijn leerkracht van groep 7/8 en groep 3/4. Tevens zijn wij taalcoördinatoren op onze scholen.

Workshopleiders: Inge Reinders en Suzanne Bergers

Daphne van Rijnsoever

Workshop 8

Ouderbetrokkenheid

Onderzoek wijst uit dat ouderbetrokkenheid belangrijk is voor de ontwikkeling en het schoolsucces van kinderen. Maar, hoe zorg je daar als school voor en hoe doe je dat dan bijvoorbeeld met ouders die je nooit ziet?
Net als ieder kind, is ook iedere ouder uniek. De benadering die voor de ene ouder werkt, komt bij een ander totaal niet binnen.

Basisschool De Zevensprong in Cuijk heeft een stuurgroep ‘School en Ouders’. Hierin heeft een aantal ouders en leerkrachten zitting. Het verbeteren van de communicatie is als eerste besproken en aangepakt.

Om ouderbetrokkenheid op jouw school tot succes te maken, is het van groot belang dat ouders ‘gehoord’ worden en kunnen meedenken. In deze workshop leer je:

a) welke vormen van ouderbetrokkenheid positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen
b) welke invloed jij als leerkracht daar op kunt hebben
c) hoe je eenvoudig een onderzoekje kunt opzetten, bijvoorbeeld naar de behoefte van ouders aan informatie van wat hun kinderen leren in jouw klas c.q. op jouw school

Graag tot ziens op 26 maart!

Workshopleider: Daphne van Rijnsoever

 

Carolien Huvenaars

Workshop 9

Rots en Water training 

Rots en Water is een psychofysieke methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen. Met andere woorden: je leert lichamelijk stevig staan, waardoor je deze stevigheid ook mentaal en sociaal gaat ontwikkelen en ervaren.

Wat wij in ons hoofd bedenken, heeft invloed op wat wij met ons lijf kunnen. Wat wij met ons lijf doen, heeft invloed op wat wij in ons hoofd bedenken.

Je bouwt aan de fundamenten zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Vanuit deze basis werk je aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, eigen bewustzijn en zelfontplooiing.

Dit alles met als doel een stevig “huis” te bouwen waardoor je beter om kunt gaan met bijvoorbeeld conflicthantering, zelfverdediging en het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.

Rots en Water heeft zijn effect op leerkrachten en leerlingen.Het leert je in je kracht te gaan staan.

Met Rots en Water wordt een belangrijke stap gezet om het kind in zijn meest elementaire behoeftes bij te staan: het ontwikkelen van zelfkennis en zelfvertrouwen om te kunnen spelen, leren en met anderen samen te zijn

Workshopleiders: Carolien Huvenaars en Hanny van der Steen

Karin Jeurink

Workshop 10

Geslaagde interactie met leerlingen

Is het een gave dat je een goed en prettig contact hebt met leerlingen of kun je het ook verbeteren?

Geslaagde en effectieve interactie begint met het volgen en ontvangen van leerlingen. Bij vriendelijke interactie creëer je een omgeving waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen. Aan de hand van beelden willen wij inzoomen op vriendelijk contact tussen leerkracht en leerling(en).

Het is van belang voor goed onderwijs dat je je bewust bent van de impact die je als leerkracht hebt op geslaagde interactie.

Als we gerichter naar leerkracht-leerling interactie kijken, kunnen we drie belangrijke elementen onderscheiden: interactie(emotionele ondersteuning), management (klasorganisatie) en instructie(kwaliteit). Deze drie aspecten kunnen we zowel op groepsniveau als op individueel niveau waarnemen.

Doel: Door naar beelden te kijken en deze beelden met elkaar te analyseren, zicht krijgen op mogelijkheden om tot vriendelijke interactie te komen. We kijken en bespreken ook het effect van de vriendelijke interactie op leerlingen en het leerproces.

Workshopleiders: Gabby ter Beek en Karin Jeurink

Ilse Potjewijd

Workshop 11

M-R-T

M-R-watte? MRT! MRT staat voor Motorische Remedial Teaching, dus RT op het gebied van motoriek.

Na een korte introductie wordt er een theoretisch kader geschetst welke met beeldmateriaal wordt ondersteund. Vervolgens worden een aantal onderzoeksmethoden tentoongesteld en uitgelegd waarmee we aan de slag gaan.

Na deze workshop ben je in staat om beter motorische achterstanden te signaleren en heb je een mening gevormd over de verschillende onderzoeksmethoden.

Workshopleider: Ilse Potjewijd

Deel dit artikel