Aantal Leerlingen

123

Directie

Monika Lucassen

We zijn een brede school waar ontmoeting centraal staat. Dat merk je aan het gebouw, aan het onderwijsleerklimaat, de verbinding met de buurt en aan de hechte samenwerking met de organisatie voor kinderopvang. Onze school staat midden in de gemeenschap en verwelkomt ieder kind, ongeacht hun leer- en ondersteuningsbehoeften.

Dat betekent dat wij het hele palet aan mogelijkheden bieden voor kinderen die veel instructie nodig hebben tot en met kinderen die extra uitdagingen aankunnen. Ons jonge team is ambitieus en voert geregeld nieuwe projecten in, die het onderwijs verrijken. Ieders stem mag gehoord worden. We betrekken ouders actief bij de ontwikkeling van onze school, onder andere in de vorm van klankbordgroepen en een ouderraad. We koesteren open communicatie evenals respect, vergeving en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ons onderwijs kenmerkt zich door een goede balans tussen kernvakken en creatieve ontwikkeling.

Tijdens de Paasviering presenteerde een kunstenaar werkstukken die hij samen met onze leerlingen had gemaakt. Ouders waren uitgenodigd om hier getuige van te zijn. Hierna konden de ouders een presentatie zien van de werkstukken die de kinderen hadden gemaakt tijdens de Grote Rekendag. Een dergelijke wisselwerking willen we steeds meer integreren in ons onderwijs. – Marijke Devillers


Geef het door