Op schoolbezoek

28 maart 2018

De komende maanden bezoeken collega Michel en ik weer alle 31 Optimusscholen. Het bezoek duurt een hele dag en vormt  een onderdeel van de kwaliteitszorg van Optimus.

Gedurende het bezoek spreekt het college van bestuur met de directie en interne begeleiding, ouders, de leerlingenraad en het team. Ook worden verschillende klassen bezocht.

Tijdens de gesprekken gaat het over allerlei kwaliteitsaspecten die bij Optimus van belang geacht worden. De leeropbrengsten van de school en de vraag of ieder kind leert en ontwikkelt vormen een belangrijk onderwerp van gesprek. Maar ook de ontwikkeling van de professionals in de school. Allerlei elementen uit het koersplan Wereldonderwijs! passeren de revue. Alle gesprekken en de datasets die we aangeleverd krijgen leveren veel informatie op. De gesprekken zijn waardevol en verlopen in een prettige sfeer. Een highlight wordt gevormd door de gesprekken met de leerlingenraad. Prachtig om te ervaren dat je met kinderen goed kunt spreken over hun onderwijs. Op zulke momenten ervaar je als bestuurder dat kinderen echt eigenaar zijn van hun eigen leerproces.

Aan het einde van de dag koppelen we een aantal waarnemingen terug naar het team. In deze terugkoppeling zitten vooral positieve feedback en waardering naar de medewerkers. Dat gaat bijna vanzelf. Niet omdat we de kool en de geit sparen, we zijn positief kritisch, maar omdat er echt met veel drive en vakkundigheid in de Optimusscholen gewerkt wordt.

De scholen van Optimus bereiden de kinderen voor op een toekomst die we nog niet helemaal goed kennen. Maar hoe dan ook, de wereld waarin onze kinderen volwassen worden is dynamisch en complex.  Om daarin je weg te kunnen vinden zijn kennis, kunde en ook je persoonlijkheid belangrijke steunpilaren. Wereldonderwijs realiseren is voor een team een stevige klus. De verantwoordelijkheid naar kinderen, hun ouders en de samenleving is groot. Dat geldt voor de teams, maar ook voor het college van bestuur. Tot slot raak ik nog een onderwerp aan dat ook tijdens alle bezoeken aan de orde komt: lezen.

Om de wereld om je heen te kunnen ‘lezen’ is het van belang dat je beschikt over goede basiskennis. Kennis is iets anders dan informatie. Kennis is in het lange termijngeheugen opgeslagen. En als je met iets nieuws in aanraking komt, helpt het enorm als je beschikt over rijk ontwikkelde talige begrippen die beschikbaar komen in het werkgeheugen. Zo kan je betekenis geven aan nieuwe ervaringen, je kennis verder uitbreiden, inzicht ontwikkelen.

Kinderen die over onvoldoende talige begrippen kunnen beschikken, kinderen die aan cultureel kapitaal te kort komen, zullen veel moeite hebben om zich verder te ontwikkelen en om de wereld om hen heen te begrijpen. Daarom alleen al zijn taalstimulering, de vorming van een goede woordenschat en goed kunnen lezen zeer belangrijk. Technisch goed kunnen lezen is niet genoeg. Het zijn de woordenschat en de kennis van een lezer die maken dat hij of zij de teksten begrijpt, van informatie ook daadwerkelijk  nieuwe kennis maakt. Het is goed dat onze scholen werken aan de woordenschat van kinderen, aan hun leesbeleving en aan hun leestechniek. Daarvoor zijn goede leesboeken en focus op lezen en taal een must in elke school.

Maar de school kan het niet alleen. Support van ouders is noodzakelijk. We kunnen van alles zeggen over onderwijskwaliteit maar cruciaal zijn hoge verwachtingen naar de ontwikkeling van kinderen toe en ondersteunend gedrag door ouders, directeuren leraren en ook door Michel en mijzelf, het college van bestuur.


Geef het door