Opening Academisch jaar Optimus Academie door intern begeleiders.

Op donderdag 15 augustus hadden de IB-ers van Optimus de primeur: zij zaten als eerste dit schooljaar in de schoolbanken bij de Optimus Academie en hebben dus het academisch jaar officieel geopend!

De training “schoolzelfevaluatie op drie niveaus’ stond op het programma. Na een algemene inleiding zijn de IB-ers vooral aan de slag gegaan met de data van de eigen school. De resultaten op groeps- en leerlingen niveau werden geanalyseerd. Hierbij is vooral het stapsgewijze, planmatige handelen van belang. Na een goede analyse volgt uiteraard een afgestemd aanbod. Een hele uitdaging voor de IB-ers om dit samen met de leerkrachten op alle Optimus scholen goed vorm te geven!

Een dag  met veel informatie, kennisoverdracht en uitwisseling die direct toegepast kan worden in de eigen onderwijspraktijk van alle dag.

Een goede start van het nieuwe schooljaar voor de Optimus Academie!

Deel dit artikel