Optimus verzoekt PO raad om onafhankelijke toezichthouder

College van bestuur van Optimus, in de persoon van dhr. M.van den Berg, pleit bij de PO raad om een onafhankelijk toezichthouder om de privacy van leerlingen te garanderen. Hieronder de ingezonden brief aan de PO raad.

Geachte mevrouw Den Besten,

De in de media opgeroepen discussie inzake bescherming van de privacy van leerlingen bij inloggen op sites van educatieve uitgevers baart zorgen. De PO-raad ondersteunt schoolbesturen met standaardovereenkomsten die met uitgevers kunnen worden afgesloten. In deze discussie vragen wij ons ernstig af in  hoeverre het woord van de uitgever ook wordt omgezet in daden. 

Wij zouden, zeker in het geval van Basispoort, willen pleiten voor een onafhankelijk(van de uitgever) toezichthoudend orgaan dat zich richt op de bescherming van de privacy van leerling en docent. 

We willen daarmee zeker niet pretenderen dat zelfs bij instelling van een dergelijk orgaan de uitgever niet zijn gang kan gaan maar er wordt meegekeken in de lijn tussen uitgever en school.

Daarenboven zou bijvoorbeeld een lSO-certificering van dit of ieder ander portal kunnen helpen als de beschreven procedures voldoende waarborgen tot privacy bevatten. 

Graag horen wij van u welke stappen de PO-raad in dit dossier gaat nemen en of bovenstaande suggesties daarin kunnen bijdragen.

 

Met vriendelijke groet,

Michel van den Berg
college van bestuur

Deel dit artikel