Optimus voert opnieuw een onderzoek uit naar het 5-gelijke dagen-model!

Op 17 scholen van Optimus wordt inmiddels gewerkt met het 5-gelijke dagen model. Een model dat op steeds meer scholen het traditionele schooltijdenmodel vervangt. Er zijn verschillende groepen betrokken bij het wisselen van een schoolrooster. Ouders, leerkrachten, leerlingen en de buitenschoolse opvang. In dit onderzoek is de mening van leerkrachten bevraagd die werken met het 5-gelijke dagen model en met het traditionele rooster en is ingezoomd op de concentratie van jonge leerlingen, omdat met name over deze groep zorgen zijn.

Twee vragen stonden in dit onderzoek centraal: Wat vinden teams van het 5-gelijke-dagen-model? Wordt de concentratie van jonge kinderen beïnvloed door het schoolrooster?

Uit het onderzoek blijkt dat schoolteams het 5-gelijke dagen model positief waarderen voor het onderwijs, voor de leerlingen en vooral erg positief voor de ouders en de BSO. Ze zien daarentegen nauwelijks een positieve invloed op leeropbrengsten of op de concurrentiepositie van de school. Teams die met het 5-gelijke dagen model werken zijn significant veel positiever dan teams die er nog geen ervaring mee hebben. Ze zijn positief over het effect voor hen als leerkracht en als werknemer. Als het om de leerlingen gaat, dan vindt men het 5-gelijke dagen model een goede ontwikkeling voor het algemeen welbevinden van alle leerlingen. Specifiek is er gevraagd naar welbevinden, prestatie en concentratie van oudere en jongere kinderen. Leerkrachten die niet met het 5-gelijke dagen model werken, maken zich zorgen over het concentratievermogen van jonge kinderen en de prestaties van jonge kinderen. Leerkrachten die wel met het 5-gelijke dagen model werken delen die zorgen helemaal niet.

Om de tweede vraag te beantwoorden is er in het onderzoek niet alleen gevraagd naar de mening van leerkrachten over de concentratie van jonge kinderen maar is ook geobserveerd in de groepen 1 tot en met 4. In dit onderzoek wordt voor het eerst aan de hand van observaties in de groepen 1 tot en met 4 gekeken naar het effect van het schoolrooster op concentratie bij jonge kinderen. De verschillen blijken niet groot te zijn en schommelen binnen beide modellen. De mate van concentratie/ taakgerichtheid wordt niet beïnvloed door het schoolrooster.

Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over de invloed van het 5-gelijke dagen model op leerkrachten en (jonge) kinderen. Overstappen naar het 5-gelijke dagen model heeft vooral positieve invloed op de betrokken.

Het onderzoek is uitgevoerd door de HAN- Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, dr. Gerda Geerdink, Marjolein van Vliet en Stans Jetten in opdracht van Optimus.

Titel: Onderzoek schoolteams van Optimus over 5-gelijke dagen model en de invloed van dit model op de concentratie van jonge kinderen, mei 2016.

Deel dit artikel