Ouderbetrokkenheid in coronatijd

9 oktober 2020

De bekende driehoek kind-school-ouder is een relevant gegeven binnen het onderwijs. Op het moment dat de ouderbetrokkenheid hoog is, komt dat de onderwijskwaliteit ten goede. Scholen zetten dan ook allemaal in op die ouderparticipatie en vele hebben het opgenomen in hun kernwaarden. Voor de Zevensprong uit Cuijk is het is één van De Zeven van de Zevenspong; de zeven kernwaarden die een leidraad zijn voor het inrichten van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken. Er zijn altijd veel ideeën en initiatieven geweest om die ouderbetrokkenheid vorm te geven, maar hoe doe je dat in deze tijd…als de ouders de school niet meer in mogen?

“Ouderbetrokkenheid in coronatijd is een grote uitdaging,” bevestigt Véronique van Veldhoven, directeur van de Zevensprong. Voordat dit virus in ons land was, waren de ouders van de Zevensprong een graag geziene partner. “We hebben er bewust voor gekozen dat ouders ’s morgens hun kind in de klas mochten brengen. Dit zorgt misschien voor een wat onrustigere start van de dag, maar het vergroot ook de betrokkenheid,” aldus Véronique. Een kind laat nog even zien in welke boek hij aan het lezen is, wat er getekend wordt en hoe de nieuwe taalmethode eruitziet. Ook is er ruimte voor een paar woorden met de leraar, misschien dat het kind een slechte nacht heeft gehad of dat er een tand los zit en het kind dat heel spannend vindt.

Véronique vervolgt: ”Daarnaast werden ouders uitgenodigd voor vele activiteiten. Zo werden ze bijvoorbeeld gevraagd om mee te denken en praten over relevante schoolthema’s tijdens ouderpanelavonden. De inrichting van een dergelijke avond en de opvolging van de input werd opgepakt door de Stuurgroep Ouder & School, waar inderdaad vertegenwoordigers van ouders en team in plaatsnemen.” De weeksluiting, die zo eens per 2 weken plaatsvond was, ook altijd een mooie ontmoeting tussen de driehoek. Kinderen stonden op het podium met een diversiteit aan optredens, vaak thema-gerelateerd, en ouders en zelfs opa’s en oma’s waren altijd van harte welkom om te komen kijken.

 

En toen werd alles anders

Maandag 16 maart werd het onderwijs zoals we het kenden opeens onderwijs op afstand. Kinderen en ouders waren niet meer welkom op scholen. (Afgezien van de opvang van kinderen wiens ouders een zogeheten vitaal beroep hebben.) Leraren werkten veelal ook vanuit huis. Dit had niemand ooit kunnen denken. Er volgde een periode waarin ICT-vaardigheden uit de kast werden gehaald en werden bijgespijkerd, een periode waarin Nederland volledig in de greep was van de intelligente lockdown. De eerste prioriteit van alle scholen was om goed contact te houden met kinderen, pas dan was het mogelijk om ook onderwijs te geven. Ouders speelden opeens een nog grotere rol dan voorheen. Zij waren ter plekke bij de kinderen, ondersteunden hun kinderen bij het maken van schoolwerk. Sommigen ouders bedachten leuke extra’s, zoals knutselopdrachten. Andere ouders hadden grote moeite om alles organisatorisch rond te krijgen, omdat hun eigen werkzaamheden ook doorgang moesten vinden.

“Tijdens de lockdown moest iedereen omschakelen,” vertelt Véronique. “Wij hebben heel hard eraan gewerkt om de ouders mee te nemen in alle ontwikkelingen, door ze goed te informeren, te luisteren en verwachtingen helder te maken.” Dit contact liep vooral via Schoudercom; het ouderportaal waar de Zevensprong gebruik van maakt. Véronique vertelt dat er duidelijke, schoolbrede afspraken zijn gemaakt. De algemene communicatie verliep vooral via haarzelf, zodat de leraren zich echt konden richten op de kinderen.

Het team heeft hele mooie bijdragen geleverd in de vorm van een filmpje naar de leerlingen en ouders met Pasen en Koningsdag. Ook is praktische informatie door middel van filmpjes onder de aandacht gebracht. Ouders zijn uitgenodigd om op afstand te komen luisteren naar het nieuwe schoollied, wat met de hele school buiten gezongen is. Dit was een mooi, speciaal moment, een soort alternatief voor de weeksluiting. Een collega die met pensioen ging, kreeg een afscheids-drive in op de speelplaats. Ouders zijn bedankt voor hun inzet en betrokkenheid met een virtueel bosje bloemen en een virtueel chocolaatje. Ook was er een knutselopdracht voor de kinderen waarin het nieuwe motto, samen springen naar de toekomst, centraal stond. Dit motto is geïntroduceerd aan de hand van een blog op Schoudercom. Contact houden tijdens een lockdown vroeg om wat creativiteit, maar het is het team van de Zevensprong goed gelukt.

 

Feedback

Zowel tijdens de lockdown als de periode erna, en nu weer met de start van het schooljaar, focussen Véronique en haar team zich op wat er wél kan binnen de onmogelijkheden. “Die manier van kijken is heel belangrijk, zo komen we ergens,” zegt de directeur. “Ik ben heel bewust met enerzijds feitelijk te informeren en anderzijds heel erg de nadruk te leggen op samenzijn en er samen het beste van maken.” “Je moet ouders dicht bij je houden, zodat kleine irritaties snel uitgesproken kunnen worden, we hebben elkaar deze periode meer nodig dan ooit en daarmee dus ook een positieve en constructieve relatie.”

Onderdeel van de nabijheid is dat je openstaat voor feedback van de ouders. Deze is actief gevraagd in een enquête.  Er is veel positieve feedback ontvangen en ook veel suggesties en tips. “Heel fijn dat de enquête zo goed is ingevuld, door zoveel ouders, dat is wat je graag wilt.” Ook de oudergeleding van de MR sprak zich positief uit over de aanpak van het team van de Zevensprong. “Dat is heel fijn,” zegt Véronique, ”Maar het geldt andersom ook. Wij zouden dit nooit hebben gekund zonder de inzet en hulp van ouders. Hen daarvoor bedanken is belangrijk.”

 

De start van een nieuw jaar

Waar met ingang van dit schooljaar veel zaken weer vertrouwd als voorheen zijn, blijven een aantal situaties echt anders. De connectie met de ouders van de leerlingen zal nog steeds vooral digitaal in stand gehouden moeten worden. “Even binnenkomen om iets te bespreken is er niet meer bij. De meeste afspraken vinden via Google Meet plaats, al maken we wel uitzonderingen,” zegt Véronique: “Sommige gesprekken moet je gewoon face-to-face voeren.” Uiteraard wordt ook dan afstand gehouden. Waar de fysieke afstand een feit is, probeert het team van de Zevensprong ook nu de ouders dichtbij te houden. Bijvoorbeeld door actief te bloggen op het ouderportaal, zo kunnen ouders even meekijken in de klas, tijdens de gymlessen of bij een activiteit buiten school. Ook worden er filmpjes gedeeld, bijvoorbeeld van de weeksluitingen. Het schooljaar is ook begonnen met filmpjes, voor de aanvang kregen alle kinderen een filmpje waarin hun leraar het lokaal vast liet zien en iets vertelde over het jaar.

 

“We blijven zoeken naar de mogelijkheden, met het hele team. Leidraad is De Zeven van de Zevenspong, het geeft ons houvast en we weten allemaal welke invulling bij elk van de kernwaarden hoort, dat is heel fijn, die afstemming.” Wat de toekomst gaat brengen weet niemand, Véronique zegt hierover: ”Het is zo lastig omdat je nog steeds in een hele onzekere periode zit, je maakt nu keuzes voor korte termijn, terwijl je eigenlijk veel liever naar de lange termijn zou willen kijken en vanuit daar keuzes wil maken. De praktijk van de dag haalt nu de langetermijnvisie soms in. Wanneer is de toekomst? Waar werk je naartoe? Van de andere kant is het een periode waarin we veel kunnen leren. In de anderhalf jaar dat ik hier zit heb ik veel tijd en aandacht gestoken in het team, in het samenzijn. Dat was nodig want er is veel verloop geweest. Die inspanning betaalt zich nu helemaal uit, het gevoel van samen is heel sterk. Waar we ook precies naartoe gaan, we blijven bij ons motto: Samen springen naar de toekomst.


Geef het door