ParnasSys gebruikersgroepbijeenkomst

Steeds meer scholen binnen ons bestuur maken de overstap naar het ParnasSys leerlingvolgsysteem. Evenals afgelopen jaar bezoekt ParnasSys ook dit jaar weer onze regio. Dit maal met een Roadshow. Scholen die al gebruik maken van ParnasSys zijn welkom maar ook scholen die overwegen een overstap te maken kunnen op deze wijze kennis maken.

Helder zicht op het kind en de resultaten!

Hoe krijg ik een compleet beeld op leerlingenzorggebied? Wat haal ik uit m’n LVS? Wat zegt een trendanalyse? Wanneer zie ik reden tot het nemen van actie en stel ik een hulpplan op? Hoe doe ik dat snel voor meerdere leerlingen? Past dit in onze 1-zorg-route?

In een praktijkgerichte sessie willen wij met u, ParnasSys gebruiker of niet aan de slag, u ondersteunen in deze materie met een aantal aansprekende voorbeelden: 

 • Het invoeren van zowel CITO- en DLE toetsen als Methodegebonden toetsen op een plek
 • Genereren van toetsoverzichten op leerling-, groep-, school- en bestuursniveau
 • Mogelijkheden digitaal leerlingrapport
 • Alle notities, verslagen, formulieren en hulpplannen centraal op de leerlingkaart
 • Groepskaart levert supersnel inzicht in zorgvraag en –aanbod op groepsniveau
 • Hoe kijken anderen naar mijn school, kwaliteitsinstrument Integraal (www.integraal.nl)

Wat ons betreft zullen we deze middag ook aandacht besteden aan:

 • Het nieuwe design van het ouderportaal
 • De prachtige vragenlijst module
 • Wat is er mogelijk met het nieuwe leerlingportaal
 • ZIEN! Sociaal emotionele module
 • Alle andere modules welke ParnasSys rijk is.

We komen naar u toe!

Woensdag 27 november van 13:30 – 15.00

Basisschool de Waai, Lavendel 2 A, 5432DH CUIJK

Graag vernemen wij van u of u aanwezig kunt zijn. U kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: relatiebeheer@parnassys.nl.

 

 

Deel dit artikel