Aantal Leerlingen

49

Directie

Frans Trimbach, locatiecoördinator: Daniëlle Claassen

Het gebouw van basisschool Pater Eymard vormt in combinatie met het park dat voor de school ligt de kern van het dorp Stevensbeek. Op onze locatie zien we een nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal Hummelsoos, onderdeel van Spring Kinderopvang. Ook zijn er nauwe contacten met de VO school Metameer. Vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs wordt telkens gekeken waar verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Onderling, maar ook met ouders, externe partners en de omgeving. Het motto van de school is niet voor niets “Meedoen en groeien!”

Als klein kindcentrum zijn we gericht op een totale en evenwichtige ontwikkeling van het kind.  Samen met de ouders willen wij elk kind op onze school begeleiden naar een goede plaats in het voortgezet onderwijs. Ieder kind moet leren de weg te vinden binnen de huidige, snel veranderende maatschappij. Wij leren kinderen kennis, vaardigheden en inzicht om zelf bewuste keuzes te kunnen maken, rekening houdend met de wereld om hen heen, de ander en zichzelf.

Op onze school wordt gewerkt vanuit 5 vastgestelde kernwaarden: verbondenheid, veiligheid, vreugde, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

 

Hoogtepunten van ons onderwijs:

  • Er heerst een kwalitatief goed pedagogisch klimaat.

Een positieve benadering en pedagogisch optimisme staan centraal.

  • Leerkrachten kijken naar wat het kind nodig heeft.

Wij bieden alle kinderen een passend aanbod binnen een onderzoekende, actieve en opbrengstgerichte omgeving. Er is een balans tussen kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden van de 21e eeuw.

  • Kinderen zijn eigenaar van hun leerproces.

Kinderen leren van jongs af aan te reflecteren, organiseren en plannen. Zij bepalen samen met de leerkracht wat zij leren, hoe zij dat doen, waar en wanneer zij dat doen en met wie.

  • Ouders en school samen!
  • Er is verbondenheid binnen en buiten de school.
  • Aandacht voor internationalisering
    Het programma IPC staat hierbij dagelijks centraal.

Geef het door