Positieve beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs

4 juni 2019

De Inspectie van het Onderwijs heeft recentelijk het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen bij Optimus afgerond. Optimus Onderwijs heeft op alle drie de kwaliteitsgebieden de hoogste score “goed” behaald. Medewerkers en bestuur zijn trots op deze positieve beoordeling, die laat zien dat wij op de goede weg zijn. 

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

De inspectie constateerde dat Optimus beschikt over een gedragen koersplan. In de bezochte scholen waren de elementen van het koersplan Wereldonderwijs! duidelijk zichtbaar. Ook in alle gesprekken met leraren, directeuren, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de Maatschappelijke Adviesraad en de Raad van Toezicht werd duidelijk dat Optimus een heldere focus heeft op de kwaliteit van het onderwijs.

Daarnaast is Optimus een zichtbaar lerende organisatie, aldus de inspectie. Er wordt binnen de scholen, maar ook bovenschools, intensief geprofessionaliseerd en leraren doen praktijkgericht onderzoek. Het bestuur weet van de scholen wat goed gaat en wat beter kan en er is sprake van een transparante organisatiecultuur.

Dat de Inspectie van het Onderwijs de bezieling en de professionaliteit van de mensen die bij Optimus werken duidelijk waarneemt en de kwaliteit zo positief beoordeelt, is een zeer gewaardeerd compliment. Het compliment is voor iedereen die bij Optimus betrokken is: kinderen, ouders, leraren, schoolleiders, het onderwijsondersteunend personeel, het bestuur, de Raad van Toezicht en alle partners die met Optimus samenwerken.

De wijze waarop de inspectie het nieuwe toezichtkader heeft toegepast oogst binnen Optimus veel waardering. Ook dit inspireert iedereen om elke dag opnieuw weer het best mogelijke voor de kinderen en de samenleving te realiseren.

Het rapport is geplaatst op de website van de Inspectie van het Onderwijs en is vrij in te zien.


Geef het door