PRIKKELbijeenkomst 20 maart

Anno 2013 dringen onderzoekers door in het lerende brein en verbinden dit met het internet. Leren in de 21e eeuw wordt echt ANDERS leren dan in eeuwen hiervoor gebeurde. Hoe dat leren er uit ziet, is voor een deel nog giswerk, maar voor een deel hebben we daar ook al heldere beelden bij.

Leren in de 21e eeuw vraagt competenties voor de 21e eeuw: creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit, sociale vaardigheden en nog veel meer. Leren in de 21e eeuw is daarom ook een nieuwe uitdaging voor de leraar van de 21e eeuw. “Hoe ziet mijn onderwijs er uit?” Betekenen de 21e eeuwse competenties echt ook verandering van onderwijs?

In een inspirerende sessieĀ  gaat Michiel Maas samen met de deelnemers op zoek naar het onderwijs van de 21e eeuw en de leraar van de 21e eeuw – die zijn namelijk ruimschoots aanwezig in de zaal, toch?

Deel dit artikel