Prikkelbijeenkomst 26 september

Ieder kind heeft recht op de beste samenwerking tussen school en ouders! 

Zorgen voor goed onderwijs is zorgen voor de toekomst. Kinderen een zo goed mogelijke start geven om vol vertrouwen deel te nemen aan de samenleving en ze helpen te worden wie ze willen of kunnen zijn.

Dat willen en kunnen we niet zonder de ouders.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat een goede samenwerking tussen school en ouders essentieel is: leerlingen zijn gelukkiger, ontplooien hun talenten beter én behalen hogere resultaten op school.

Ouderbetrokkenheid is meer dan het informeren van of communiceren met ouders. Ouderbetrokkenheid gaat over samenwerken, samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan kinderen. Daar worden kinderen gelukkiger van, daardoor presteren ze beter op school en lopen ze minder risico om nu of later uit te vallen.

Een goede samenwerking tussen school en ouders is zodoende een enorme verantwoordelijkheid van school én ouders en verdient zeer zorgvuldige aandacht.

 Maar hoe doe je dat?

En hoe weet je zeker of de kwaliteit van samenwerking wel zo effectief is? Is dat bijvoorbeeld wel zo gemakkelijk af te lezen aan het oudertevredenheidsonderzoek of komt daar meer bij kijken? En wat kun je doen als leerkracht, intern begeleider of directeur? Hoe haalt je meerwaarde uit de samenwerking met ouders? Wat doet je als een ouder lastig, kritisch of juist passief is?

Een praktische lezing met veel voorbeelden uit de praktijk!

 

Spreker is Peter de Vries.

Hij heeft veel expertise op het terrein van ouderbetrokkenheid, in het begeleiden daarbij van scholen en ouders en hij publiceerde diverse  boeken over dit onderwerp.

Peter de Vries (1965) volgde de pabo en de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek. Hij was bijna tien jaar leerkracht in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Tegelijkertijd had hij zijn eigen praktijk als bemiddelaar tussen ouders en scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Sinds 2003 werkt De Vries als principal-adviseur en trainer bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Hij komt daarnaast zelf als ouder ook op school. Vanuit deze ervaringen schreef De Vries onder andere ‘Mét ouders kom je verder’, ‘Handboek ouders in de school’ en ‘Mijn kind op school’ en is hij één van de auteurs van het pas verschenen boek ‘Ouderbetrokkenheid voor elkaar.’

Locatie: Schouwburg Cuijk, 26 september, inloop vanaf 13.00 uur

Deel dit artikel