Prikkelbijeenkomst, leren in de 21 ste eeuw!

De term 21 century skills (ofwel vaardigheden van de 21e eeuw) duikt steeds vaker op. Wat wordt ermee bedoeld, wat zijn dat voor vaardigheden? Waar zijn ze voor nodig? Moet het onderwijs er iets mee? En zo ja, wat dan? Met deze inzichten wil OPTIMUS het debat op gang brengen over de rol van het onderwijs bij het verwerven van deze vaardigheden. Samen met directeuren, IB / ICT coördinatoren en zeker ook leerkrachten willen we met deze startbijeenkomst de discussie starten. We hebben daarvoor Michiel Maas, opleidingsvernieuwer,  bereid gevonden ons te informeren en samen te kijken naar al die kansen die op ons af komen.

Voor in de agenda dus: De bijeenkomst vindt plaats op 20 maart in de Schouwburg te Cuijk. We hopen veel OPTIMUS collega’s daar te ontmoeten!

Deel dit artikel